Vijeće ministara BiH

Ivan Lasić umjesto Marinka Zeljke u Koordinacijskom tijelu za Trgovsku goru

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, donijelo je Odluku o izmjeni Odluke o imenovanju članova Koordinacijskog tijela Bosne i Hercegovine za problematiku odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovske gore.

Riječ je o funkcionalnoj izmjeni Odluke kojom je za člana ovog koordinacijskog tijela imenovan aktuelni direktor Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost Ivan Lasić umjesto ranijeg direktora Marinka Zeljke.

Podsjećamo, članovi Koordinacijskog tijela BiH za problematiku odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovske gore su ministri nadležni za područje okoliša te direktor u resoru radijacijske i nuklearne sigurnosti.