Politika

Izvjesna blokada interkonekcija u Predsjedništvu BiH. Iz Bećirovićevog kabineta za Raport: VM nije uradilo svoj dio posla

Vijeće ministara BiH u četvrtak bi trebalo razmatrati plinske interkonekcije, a u slučaju usvajanja njih treba usvojiti i Predsjedništvo BiH.

Međutim, tu bi moglo doći do blokade. Željko Komšić već je najavio da će glasati protiv ukoliko se prije toga ne usvoji državni zakon i plinu, a postoje najave da bi isto mogao uraditi i Denis Bećirović.

I takav stav potvrđen je faktički za Raport iz njegovog Kabineta. Bećirovićev savjetnik Mirza Kršo za Raport je kazao da se radi o važnim projektima, ali da je Bećirović od početka insistirao na državnom zakonu o plinu.

"Od samog početka, kabinet Bećirovića je zauzeo stav da je jedinstveni državni zakon o gasu najbolji okvir za realizaciju spomenutih, ali i svih drugih pojedinačnih projekata u oblasti gasnog sektora. Na taj način bi država Bosna i Hercegovina realizovala svoje ugovorne obaveze prema Energetskoj zajednici, te svoje ustavne nadležnosti u pogledu uspostave jedinstvenog tržišta i garantovanja slobodnog kretanje roba, usluga, kapitala i lica, te međuentitetskog transporta i uspostave javnih korporacija predviđenih Aneksom 9", navodi Kršo.

Podsjeća da je na tom stajalištu, Bećirović inicirao niz konkretnih koraka kojim bi se ovo pitanje uredilo u najboljem interesu svih građana i nivoa vlasti u BiH.

"Između ostalog, 07.02.2023. godine Bećirović je Predsjedništvu BiH predložio 'Preporuku za izradu i usvajanje Zakona o gasu Bosne i Hercegovine', koja je i usvojena na 3. redovnoj sjednici Predsjedništva BiH od 22.02.2023. godine.

Preporuka Denisa Bećirovića

Obrazloženje koje je pratilo spomenuti materijal vrlo detaljno i sveobuhvatno tretira postojeće probleme u oblasti sektora prirodnog gasa u Bosni i Hercegovini, a koji nastaju upravo zbog nepostojanja državnog zakona o gasu BiH i koji se mogu riješiti samo njegovim usvajanjem, a ne bilo kojim pojedinačnim projektom", kaže Kršo.

Iz svega, kaže on, ističu se dva zaključka na kojima će Bećirović insistirati.

"Prvi je: jedinstveni državni zakon o gasu je optimalan okvir za ispunjavanje ustavnih i preuzetih ugovornih obaveza Bosne i Hercegovine, te usklađivanja sa pravnom stečevinom EU.

Drugi: Državni zakon o gasu treba biti usklađen sa relevantnim ustavnim i preuzetim ugovornim obavezama iz oblasti sektora prirodnog gasa, te u skladu sa Trećim energetskim paketom EU i pravnom stečevinom EU", ističe Kršo.

On podsjeća da je Predsjedništvo BiH usvojilo zaključak kojim se zadužuje Vijeće ministara BiH da najkasnije u roku od 60 dana od dana usvajanja ovih zaključaka, Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine dostavi na razmatranje i usvajanje Zakon o gasu Bosne i Hercegovine.

Zaključak Predsjedništva BiH

"Obzirom da do postavljenog roka, a niti do danas, Vijeće ministara nije dostavilo nacrt zakona o gasu BiH, niti je odgovorilo na urgenciju Kabineta dr. Bećirovića, od 05.05.2023., evidentno je da Vijeće ministara nije ispunilo svoje obaveze po ovom pitanju", ističe Kršo.