Mala pomoć

Jeftinije grijanje za decembar: Vlada KS donijela odluku o umanjenju računa za centralno grijanje

Tokom novembra 2023. godine potrošena je manja količina gasa za zagrijavanje sistema centralnog grijanja od planirane

Vlada Kantona Sarajevo je na današnjoj redovnoj sjednici donijela Odluku da decembarske račune korisnicima centralnog grijanja KJKP „Toplane – Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo umanji za 10 posto.

Ovakva odluka Vlade KS je proizišla nakon što je Ministarstvu komunalne, privrede, infrastrukture, prostornog uređenja i građenja KS dostavljena informacija od navedenog komunalnog preduzeća i Nezavisnog stručnog tijela da je tokom novembra 2023. godine potrošena manja količina gasa za zagrijavanje sistema centralnog grijanja od planirane.

"Vjerujemo da je ova Vladina odluka, koja je u konkretnom slučaju mala pomoć, ipak dokaz da Vlada KS stoji uz građane i prati sve što se dešava u našim kantonalnim preduzećima", kazao je resorni ministar Bojan Bošnjak ovim povodom, te dodao kako je glavni i osnovni interes Vlade i Ministarstva kvalitet i sigurnost usluge kada je isporuka energenata u pitanju.

Za realizaciju ove odluke Vlada KS je zadužila KJKP "Toplane – Sarajevo" d.o.o. Sarajevo da od prvog narednog računa za korisnike realizira ovo umanjenje, saopćeno je iz Služba za protokol i press KS.