ovo je samo početak?

Još jedna primjena Schmidtove izmjene Izbornog zakona BiH: CIK kaznio SDA s 3.500 KM

Bit će sankcionirana i bilo kakva promocija političkih subjekata ili kandidata na javnim događajima ili manifestacijama koje finansiraju javne institucije ili javna preduzeća

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine kaznila je danas Stranku demokratske akcije (SDA) s kaznom u iznosu od 3.500 KM.

Kazna je izrečena zbog toga što je Bego Gutić, načelnik Općine Banovići krajem maja ove godine, na internetskoj i Facebook stranici Općine Banovići objavio svoje lično saopćenje, odnosno demantij na navode Elzine Pirić, predsjednice Pokreta demokratske aktivnosti (PDA).

Prijavu protiv SDA, podnijela je PDA.

CIK je utvrdio da je Gutić uistinu objavio svoj demantij na zvaničnim stranicama organa uprave na čijem je čelu, a ne na svom privatnom nalogu na društvenim mrežama što je mogao učiniti, a da ne snosi posljedice.

Slijedi li val prijava i kazni?

„SDA je odgovorna što je Bego Gutić kao nosilac mandata i izvršne funkcije zloupotrijebio javni resurs i sredstvo za promociju političke stranke kojoj pripada čime je prekršeno pravilo ponašanja u izbornom periodu iz člana 7.2, stav 2“, rečeno je na sjednici CIK-a.

Inače, član 7. 2 Izbornog zakona BiH jedna je od novih odredbi u Izbornom zakonu BiH koju je nametnuo visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt krajem marta ove godine.

Ova nova odredba u Izbornom zakonu, koja striktno zabranjuje nosiocima mandata bilo kakvu zloupotrebu javnih sredstava, ima širok spektar zabrana koje se odnose na korištenje javnih resursa u izbornom periodu.

Slučaj zbog kojeg je SDA kažnjena zbog postupka Gutića sigurno će pokrenuti lavinu prijava koje mogu rezultirati izricanjem kazni ukoliko se političke stranke i funkcioneri ne budu pridržavali ove odredbe, jer su do sada obilato koristili javna dobra za svoje lične i stranačke potrebe u kampanjama.

Zabrana korištenja državnih automobila u kampanji

Tako prema izmijenjenom Izbornom zakonu BiH u članu 7.2 takve zloupotrebe između ostalog podrazumijevaju korištenje pozicije rukovodioca organa ili ustanove za javnu promociju kandidata ili političkog subjekta kojem pripada, kroz javnu promociju organa ili ustanove, zatim korištenje prostorija javnih ustanova, organa ili javnih preduzeća za obavljanje predizbornih aktivnosti ako korištenje istih prostorija nije zagarantovano drugim kandidatima i političkim subjektima pod istim uslovima, kao i korištenje sredstava komunikacije, informacionih usluga, kancelarijske opreme javnih ustanova, organa i javnih preduzeća za izbornu kampanju.

Sadržaj dostupan i nakon kazne koju je CIK izrekao SDA zbog Gutićeve objave 

S kaznom će se suočiti i one stranke i njihovi funkcioneri koji budu koristili vozila u vlasništvu državnih, entitetskih, gradskih, kantonalnih ili općinskih organa i organizacija bez naknade ili po sniženim naknadama za aktivnosti kampanje.

Ova odredba ne odnosi se na prijevoz osoba pod posebnom zaštitom u skladu sa zakonom, koji se obavlja kao dio sigurnosnih mjera koje se primjenjuju na visoke zvaničnike koji podliježu službenoj zaštiti .

Također, bit će sankcionirana i bilo kakva promocija političkih subjekata ili kandidata na javnim događajima ili manifestacijama koje finansiraju javne institucije ili javna preduzeća.

Inače, saopćenje kojim se krajem maja na istupe Elzine Pirić oglasio Gutić i danas je dostupno na zvaničnim stranicama Općine Banovići.