jedno imenovanje

Kadrovska rješenja sa Vijeća ministara BiH

Vijeće ministara BiH razmotrilo je Mišljenje Agencije za državnu službu BiH s konkursnom dokumentacijom i za rukovodećeg državnog službenika - sekretara s posebnim zadatkom u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i imenovalo Edinu Imamović, najbolje rangiranog kandidata nakon završene procedure javnog konkursa.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o isteku mandata direktoru Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova Marku Vujeviću.

Ministarstvo sigurnosti zaduženo je da provede konkursnu proceduru za ovu poziciju, s obzirom da aktuelnom direktoru Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova četverogodišnji mandat istječe 4. 8. 2024. godine.