Kriminal

Kajganić svjedočio protiv Kajmaković: Iz Europola su nam rekli da se desilo nešto strašno. Sumnjali su da od nje cure informacije iz Skyja

Na Glavnoj raspravi u disciplinskom postupku protiv tužiteljice Diane Kajmaković provedena je faza izvođenja dokaza, a danas u svjedočili glavni tužilac Tužilaštva BiH Milanko Kajganić i tužilac Džermin Pašić, dok je tužilac Mirza Hukeljić svjedočiti na narednom ročištu.

Ured disciplinskog tužioca (UDT) tereti Dianu Kajmaković, suspendovanu zamjenicu glavnog tužioca, po tri tačke disciplinske tužbe – za korištenje funkcije tužioca radi pribavljanja koristi, miješanje u rad tužilaca, ponašanje koje šteti ugledu funkcije, kao i zbog drugog ponašanja koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti ili dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet.

Na pitanje glavne disciplinske tužiteljice Alene Nadarević-Kurspahić kako se postupalo sa materijalom iz aplikacije Sky, Kajganić je kazao da je odlučio formirati tim koji će pratiti Sky te da je i Dijana Kajmaković bila dio tog tima. Dodao je kako je pored nje, tada je u timu bilo još pet tužilaca.

Kajganić objasnio kako je formiran tužilački tim za Sky

"Tužilački tim nije imao zvaničnog šefa, ali je nominalno Kajmaković bila koordinator tima u smislu da je raspoređivala predmete po regijama iz kojih dolaze lica koja su se spominjala u informacijama koje su nam dolazile iz Skyja. Kada dođe informacija za predmet koji nije formiran, Kajmaković ga je dodjeljivala tužiocu u odnosu na to iz koje regije dolaze osobe koje se spominju u Skyju.

Tužilaštvo do tada nije imalo iskustva sa aplikacijama poput Skyja i nismo znali kako se organizirati. Sve je rađeno u dogovoru. Tužiteljica Kajmaković je vodila računa da predmeti budu jednako raspoređeni među tužiocima i da niko nije ni izuzet ni preopterećen", kazao je Kajganić.

Istakao je da su se informacije koje dođu vezane za predmet koji je već formiran, prosljeđivale postupajućem tužiocu. Kajganić je rekao da, kada se predmet da tužiocu, onda je on autonoman i on komunicira sa policijskim agencijama.

"Kada su tek počele dolaziti informacije iz aplikacije Sky, Europol ih je BiH dostavljao putem Direkcije za koordinaciju policijskih tijela, dakle putem zaštićenih kanala. Koliko se sjećam, prve informacije koje smo dobili bile su vezane za ubistva sarajevskih policajaca.

Kako je počeo dolaziti veliki broj informacija, a u cilju da budemo efikasniji, odlučio sam zadužiti tužioce Džermina Pašića, Dubravka Čamparu i Dijanu Kajmaković da odu u Haag na sastanak sa Europolom, kako bi uspostavili kontakt tačku i kako bi olakšali dolazak informacija iz Skyja do Tužilaštva BiH. Na tom sastanku je Tužilaštvo dobilo podršku od tima Europola i dogovorena je saradnja", rekao je Kajganić tokom svjedočenja.

Pojasnio je kako Sky funkcionira po principu pinova te da postoji jedan pin za jednu osobu, koji se može tražiti jednom. Kako bi olakšali rad, dogovoreno je da treba uspostaviti spisak pinova za sva lica i tu evidenciju je vodila Dijana Kajmaković.

"To je urađeno zbog preglednosti i da bismo imali smjer traženja informacija za određenje pinove. Od tog trenutka, traženje informacija od Europola ide preko Dijane Kajmaković. Kada dođe informacija iz Sky aplikacije, Kajmaković evidentira pinove i predaje materijal koji je stigao policijskoj agenciji na dalju analizu", kazao je Kajganić.

Je li kopirala podatke iz Skyja?

Na pitanje tužiteljice Kurspahić-Nadarević da li ima saznanja da li su se kopirali CD-ovi koji su stizali u Tužilaštvo, Kajganić je kazao da on nije imao nikakvih dodira s tim i da je sve išlo preko Kajmaković. Dodao je kako je ta procedura uspostavljena kako bi BiH kao država bila ozbiljnija pred Europolom. Kajganić je ustvrdio kako on nikada nije lično tražio da se bilo kakav materijal kopira.

"Na drugi sastanak u Europol išao je drugi tim tužilaca, ali je Dijana Kajmaković bila s njima. Tada su iz Europola rekli da Tužilaštvu BiH više ne mogu davati više informacije iz Skyja jer se desilo 'nešto strašno'. Ja sam dobio informaciju da Europol sumnja da iz Tužilašatva BiH cure informacije i da je navodno jedna od osoba u koju sumnjaju Dijana Kajmaković. Zatim sam poslao pismo Europolu u kojem sam im se zahvalio na dosadašnjoj saradnji i zatražio sam da se nastavi komunikacija i da se informacije nastavljaju razmjenjivati sa policijskim agencijama.

Pozvao sam Kajmaković i rekao joj da postoji priča da iz Tužilaštva cure informacije i da je ona osumnjičena. Rekao sam joj da donese sav materijal koji je kod nje, a vezan je za Sky aplikaciju. Kajmaković je dostavila materijale i CD-ove. rekao sam joj da će se komunikacija sa Europolom odvijati preko policijskih agencija. Tada sam smatrao da mi je Kajmaković dostavila sve podatke, ali pretresom njenog sefa u kancelariji nađeni su dodatni materijali koje mi nije dostavila", rekao je Kajganić.

Precizirao je i kako ga je neko iz MUP-a KS obavijesti da se u Sky aplikaciji spominje Dijana Kajmaković.

"Kajmaković je bila upoznata s tom informacijom, došla je kod mene i rekla da su stigle neke informacije. Rekao sam joj da nema potrebe da o tome razgovaramo, te da ću djelovati po zakonu ako bude potrebe za povlačenjem nekih poteza.

Iz MUP-a KS su mi kasnije dostavili materijal koji pokazuje da se Kajmaković spominje u Sky aplikaciji i tada sam Kajmaković udaljio iz tima tužilaca koji se bave Skyjem. Više nije imala ni pristup u CMS predmetima koji imaju veze sa Sky i Anom aplikacijama", kazao je Kajganić.

Tužiteljica je pitala Kajganića i za svađu tužitelice Kajmaković i inspektora MUP-a KS Miroslava Plakalovića.

"Do mene je došla informacija da je inspektor iz MUP-a KS donosio za tužioca Pašića neki materijal, koji je bio vezan za predmet u kojem je Pašić postupajući tužilac. Tada je došlo do svađe jer je Kajmaković srela inspektora i povišenim tonom ga pitala zašto njoj prvo ne donosi materijal na uvid. Poslije se meni žalila da je tužioci ne obavještavaju šta rade u predmetima. Nakon toga sam sazvao sastanak i tražio sam da tužioci obavještavaju mene i Kajmaković o eventualnim akcijama koje planiraju, s tim da ne moraju iznositi detalje", kazao je Kajganić.

Šta je pronađeno u sefu Diane Kajmaković

On je podsjetio kako je Kajmaković bila šefica Odjela za organizirani kriminal Tužilaštva BiH, te da je prebačena u Poseban odjel za ratne zločine.

"Polovinom 2022. godine razgovarao sam sa Kajmaković jer sam primijetio da joj je neugodno da bude rukvodilac tužiocima koji istražuju podatke iz Skyja vezano za nju. Odlučio sam je premjestiti u Poseban odjel za ratne zločine, čime je razdužila predmete na kojima je radila.

Ona je tada otišla na bolovanje i dobio sam informaciju da u njenoj kancelariji postoji sef u kojem se nalaze određeni dokumenti te sam odlučio da se on zapečati. Tužioci koji su radili na predmetu Diane Kajmaković su radi pronalaska dokaza tražili od Suda BiH nalog da se sef pretrese. Ispostavilo se da su to materijali vezani za Sky i neke druge predmete, zatim povjerljive informacije sa stepenom povjerljivo iz OSA-e, kao i dokumenti iz predmeta na kojima je radila dok je bila na čelu Odjela za organizovani kriminal. Na osnovu tih dokumenata formirano je 14 novih predmeta", kazao je Kajaganić.

Zatim je Kajganića ispitivala advokatica Dijane Kajmaković Senka Nožica. Na njeno pitanje da li se Kajmaković usmeno saglasila s tim da ne bude dio tima za Sky aplikaciju, Kajganić je rekao je da je to tačno, a kasnije je poslala i dopis da je saglasna.

Nožica je konstatovala kako Kajmaković tehnički nije mogla otvoriti medije koji su dolazili putem šifrovanog kanala iz Europola, bez prisustva nekoga iz Direkcije za koorinaciju policijskih tijela i koda. Kajganović je rekao da nije upoznat sa tehničkim detaljima, te da ne zna je li Kajmaković mogla pristupiti podacima.

Zatim je Kajganić odgovarao na pitanja vezana za tužilački CMS. Kazao je da tužioci kada iz CMS-a dobiju predmet, evidentiraju da je on dobijen, a da se u CMS se ne uvodi ništa što bi moglo naštetiti predmetu. Na pitanje da li postoji trag u tužilačkom CMS-u da je neka informacija došla, Kajganić je odgovorio potvrdno.

I Dijana Kajmaković je imala pitanja za glavnog tužioca Kajganića. Pitala ga je je li saglasan s tim da je ona bila na godišnjem odmoru do 22.8.2022. Kajganić je rekao da nije sigurna. Kajmaković je tvrdila da je Kajganić donio odluku o njenom prebacivanju u Odjel za ratne zločine i da ju je o tome obavijestio telefonom, a da je pisani trag dobila kada se vratila na posao.

Kajmaković je pitala i to morali li on kao glavni tužilac za svaki interni akt koji ima oznaku tajnosti, a koji se koristi izvan Tužilaštva BiH, donijeti odluku o skidanju tajnosti. Kajganić je potvrdio te da je s njenog predmeta on potpisao da se skine oznaka tajnosti.

Kajmaković je zatim pitala da li to znači da samo sačinilac odluke koji donosi oznaku tajnosti, može je i skinuti, Kajganić je rekao kako je to tako u Tužilaštvu, a da za druge institucije ne zna. Kajmaković je konstatovala da je spisak koji su dobijali iz Europola bio sačinjen od oznaka, odnosno brojeva i slova, te da Tužilaštvo nije znalo ime osobe. Pitala je i da li se jednom dobijeni pin može ponovo tražiti, na šta je Kajganić odgovorio kako to ne zna.

Zatim je Kajmaković govorila o tome kako je došlo do upute tužiocima da nju i Kajganića obavještavaju o eventualnim akcijama koje će se provoditi. Kazala je da se desila situacija u kojoj su novinari zvali Kajmaković i Kajganića za neku akciju, a oni nisu ni znali da se provodi. Nakon toga su se saglasili da je neumjesno da nisu znali za akciju. Kajganić je rekao kako je on bio samo za to da među tužiocima ne bude svađa i da je tada insistirao da i glavni tužilac i njegova zamjenica budu upoznati sa akcijama.

Kajmaković se osvrnula i na svjedočenje tužioca Čampare koji je na prošlom ročištu kazao kako su informacije koje su nađene u sefu u kancelariji Dijane Kajmaković za njega potpuno nove. Pitala je je li tačno da je Čampari i ostalim kolegama davala informacije i da je Čampara jednom rekao da je to za njega stara informacija, te da su baš takvi dokumenti bili su sefu. Kajganić je kazao kako on nema takva saznanja.

Džermin Pašić o svađi Kajmaković i Plakalovića

Zatim je svjedočio tužilac Džermin Pašić. On je potvrdio da je tim Tužilaštva BiH za Sky imao česte sastanke jer je dolazilo mnogo informacija.

"Nikada nisam dobio informaciju da postoji šef tog tužilačkog tima. U timu su postojale podjele po regijama. Ja sam bio zadužen za sarajevsku regiju i na početku sam bio jedini. Nije se tražilo da se novi materijali prvo donese Dijani Kajmaković, pa tek onda postupajućim tužiocima. Materijal se odmah dostavljao postupajućem tužiocu", kazao je Pašić.

On je pojasnio i povišene tonove između Kajmaković i policijskog inspektora.

"Policijski službenik je redovno dolazio kod mene. Jednom je prilikom došla Kajmaković i rekla mu da dođe kod nje kada završi sa mnom. Otišao je i vratio se kod mene. Rekao mi je kako ga je Dijana Kajmaković napala jer nije njoj prvo dostavio izvještaj. Materijal koji je taj dan donio policijski službenik odnosio se na predmet u kojem sam ja bio postupajući tužilac. Nikad se nije dešavalo da takav materijal ide prvo Kajmaković ili glavnom tužiocu.

Nakon toga sam se uznemirio jer sam primijetio da se policijski službenik Plakalović nije osjećao ugodno nakon razgovora s Kajmaković. Otišao sam kod Kajmaković u kancelariju i rekao joj da nema potrebe da napada policijskog službenika i objasnio joj da sam se ja postavio kao autoritet policijskim službenicima i da ako želi neku informaciju vezano za predmet, može pitati mene. U tom periodu sam dobijao infromacije da nove informacije prvo dolaze kod Kajmaković i da ona pravi kopije informacija. Nisam to vidio, govorim o informacijama koje su dolazile do mene. Govorilo se kako je Kajmaković dobijala informacije za koje nije bilo dogovoreno da ih dobija", pojasnio je Pašić.

Na osnovu podatka iz sefa Kajmaković formirani drugi predmeti

Tužiteljica Kurspahić-Nadaraević je pitala Pašića zna li šta se nalazilo u sefu u kacelariji Dijane Kajmaković. Pašić je rekao je kako su se u sefu nalazili obavještajni podaci OSA-e i da su o tim temama morali razgovarati tužioci, a nisu. Dodao je kako su ostali materijali bili podaci u elektronskoj formi, te da se na osnovu tih informacija su formirani novi predmeti, a da je svaka informacija koristila tužiocima.

Na pitanje odbrane, Pašić je kazao kako je na početku on bio jedini tužilac za regiju Sarajevo, a da je Mira Hukeljić bio, kako misli, zadužen za regiju Bijeljina.

Zatim odbrana pitala da li je Pašić ikada dobio pismenu ili usmenu informaciju o tome da je Kajmaković bila koordinator tima. Rekao je kako je u praksi to izgledalo tako i da je ona raspoređivala predmete, ali da ga niko ni usmeno ni pismeno nije obavijestio o tome da je Kajmaković šef tima.

Na pitanje da li se CD-ovi koji su dolazili iz Europla mogu otvoriti kodom i uz prisustvo nekoga iz Direkcije za koordinaciju policijskih tijela, Pašić je odgovorio kako ne zna ko je kome dostavljao šifre, ali da zna da onaj ko raspolaže kodom otvara informacije.

Dijana Kajmaković nije imala pitanja za tužioca Pašića.

Nastavak glavne rasprave zakazan je za 3. juli 2023. godine u 13 sati.