Vijesti

Kako stranke krčme plijen (IV): Federalni fondovi su raj za uhljebljenja. Za dva od tri niste nikad čuli

Raport nastavlja da objavljuje imena i prezime članova uprava javnih preduzeća, zavoda, fondova... kojima upravlja Vlada Federacije BiH.

Sve te ljude, stotine njih, postavile su stranke koje čine vlast.

Već smo objavili tri dijela (prvi, drugi, treći), a donosimo vam četvrti. U prvom dijelu ovog teksta donosimo imena članova uprave privrednih društava i prelazimo na fondove.

Energoinvest

Shema uhljebljenja

Direktor: Bisera Hadžialjević (SDA)

Nadzorni odbor: Asim Ibrahimagić (SDA), Dženan Imamović (DF), Ramiz Kikanović (SBB), Elnur Salihović (SDA), Damir Dizdar (privatni kapital).

Agrokomerc

Direktor: Mersad Hamidović (nepoznato)

Nadzorni odbor: Fadil Bihorac (SDA), Senad Kljajić (nepoznato), Mario Buntić (HDZ), Salih Dedić (nepoznato), Mirsad Mujanović (nepoznato).

Borac Travnik

Direktor: Sead Čoli (SDA)

Nadzorni odbor: Mirza Duzen (HDZ), Amer Bektaš (SDA), Memnun Trako (nepoznato), Samir Mulić (nepoznato).

Fabrika duhana Mostar

Uprava: Neriješen status

Nadzorni odbor: Adisa Omerbegović-Arapović (SBB), Ilinja Musa (HDZ), Amel Bajgorić (nepoznato).

Aluminiji

Direktor: Dražen Pandža (HDZ)

Članovi uprave: Boris Vrcan (HDZ)

Nadzorni odbor: Vedran Smiljanić (HDZ), Zdenko Klepić (HDZ), Igor Planinić (HDZ).

Pretis

Direktor: Almira Zulić-Burek (nepoznato)

Članovi uprave: Mensur Šaćirović (nepoznato)

Nadzorni odbor: Mehmed Konaković (SDA), Sanjin Čekić (SDA), Nerkez Ibrahimagić (nepoznato).

Tehničko remontni zavod Hadžići

Direktor: Meho Rekić (SBB)

Članovi uprave: Muhidini Dautović (nepoznato), Halid Škrijelj (nepoznato).

Nadzorni odbor: Zinaida Mehmedbegović-Jarebica (nepoznato), Sanin Prašović (nepoznato).

Igman Konjic

Shema stranačke raspodjele

Direktor: Đahid Muratbegović (SDA)

Članovi uprave: Armin Sarajlić (SBB), Asim Dželilović (SDA), Miroslav Šain (ostali).

Nadzorni odbor: Đemail Ćibo (SDA), Ismet Sarajlić (SBB).

UNIS GROUP

Direktor: Mirsad Siručić (SBB)

Nadzorni odbor: Enes Bikodušić (SDA), Mirza Emirhafizović (SDA), Amer Salihović (SBB).

Ovim spiskom smo završili objavu imena članova uprava privrednih društava. Krećemo sa agencijama, fondovima, zavodima...

Krećemo od fondova.

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Ko je zaposlen u fondovima

Direktor: Ahmed Baljić (SDA)

Članovi uprave: Sanel Pešto (SBB), Almas Kulović (SDA), Mirsad Muftić (SDA), Ekrem Julardžija (SDA), Bosiljko Čović (HDZ), Vjekoslav Vučić (HDZ), Jasmin Hodžić (SBB), Tomislav Naletilić (HDZ), Adin Trgo (SDA).

Nazdorni odbor: Senad Mehmedinović (nepoznato), Josip Drežnjak (HDZ), Omer Pinjić (HDZ).

Fond za studentske zajmove Federacije BiH

Predsjednica: Jasminka Bratić (SDA)

Upravni odbor: Vedran Markotić (HDZ), Emir Sijamhodžić (nepoznato), Dragan Mikulić (HDZ), Elvedin Gadara (SDA).

Fond za zaštitu okoliša FBiH

Direktor: Fuad Čibukčić (SBB)

Uprava: Alija Aljović (SDA), Pero Goluža (HDZ)

Upravni odbor: Damir Ljubić (HDZ), Mirjana Miličević (HDZ), Jakub Ibrahimović (SBB), Adnan Efendić (SDA), Jusuf Duraković (SDA).

Nadzorni odbor: Fuad Mujakić (ASDA), Ivica Krzelj (HDZ), Nihad Vejzović (neopoznato).

Nastavlje se...