Vijesti

Kako stranke krčme plijen (VI): Stotine ljudi uhljebili su u zavode i institute… Kliničke centre etnički su podijelili

U predposljednjem nastavku serijala u kojem smo objavili sheme stranačke raspodjele pozicija u Federaciji BiH, Raport donosi imena i prezimena ljudi koji vode zavode i kliničke centre.

Federalni zavod za PIO/MIO

Direktor: Zijad Krnjić (SDA)

Član uprave: Ivan Rogić (HDZ)

Upravni odbor: Senada Milanović (SDA), Edina Subašić (DF), Merima Hajdarević (SDA), David Grbavac (HDZ), Mirko Mihaljević (HDZ), Sabina Tuzović (SBB), Ređo Mehić (DF), Slavko Vukić (SDA).

Nadzorni odbor: Samir Bećirović (SBB), Anita Paurić (HDZ), Izmir Hadžiavdić (SDA).

Federalni zavod za zapošljavanje

Raspored funkcija po zavodima

Direktor: Helena Lončar (HDZ)

Upravni odbor: Zlatko Hadžiomerović (SDA), Nihad Pašalić (SDA), Dženan Redžo (SBB), Vitomir Ćošković (HDZ), Adrijana Prskalo (HDZ), Krešimir Sarić (HDZ), Kenan Filipović (nepoznato).

Ustanova iz djelokruga socijalne zaštite - Ljubuški

Direktor: Marijan Čuvalo (HDZ)

Upravni odbor: Jozo Barišić (HDZ), Milan Ševo (HDZ), Ivana Barišić (HDZ), Ivan Bebek (HDZ), Namik Hodžić (SDA)

Nadzorni odbor: Memnuna Mahić (SDA), Radmila Gašpar (HDZ), Nikola Papac (HDZ).

Zavod za javno zdravstvo FBiH

Direktor: Davor Pehar (HDZ)

Upravni odbor: Goran Čerkez (ostali), Alen Pilav (ostali), Aida Ramić-Čatak (nepoznato)

Nadzorni odbor: Nermin Hadžić (SDA), Zlatko Vučina (HDZ), Milenko Pehar (HDZ).

Zavod za vaspitanje muške djece i omladine - Sarajevo

Direktor: Dževad Šuško (SDA)

Upravni odbor: Jasmin Gačević (SBB), Jasmina Adilović (SBB), Milan Mihaljević (HDZ), Zinka Salihagić (SDA), Izudin Livadić (SDA)

Nadzorni odbor: Vatrolsav Čelar (HDZ), Samra Zeba (nepoznato), Muhamed Kučuk (nepoznato).

Zavod za transfuzijsku medicinu FBiH

Direktor: Jasminka Kurlić (ostali)

Upravni odbor: Adisa Mehić (nepoznato), Jadranka Knežević (HDZ), Safet Guska (nepoznato), Vesna Četković-Bašić (nepoznato), Sanela Sičanica (nepoznato)

Nadzorni odbor: Bakir Mehić (nepoznato), Midhat Haračić (SDA), Alma Ljuca (SDA).

Zavod za zbrinjavanje mentalno invelidne djece i omladine Pazarić

Raspored funkcija po zavodima drugi dio

Direktor: Mevlida Badić (imenovalo je Vijeće roditelja).

Sve članove uprave imanovalo je Vijeće roditelja. Osim Sulejmana Haljevca kojeg je postavio SBB.

Zavod za zbrinjavanje mentano invalidnih osoba Bakovići

Direktor: Branko Stanić (HDZ)

Upravni odbor: Harun Pašalić (SDA), Katarina Slomo (HDZ), Salih Softić (SDA), Mario Kapetanović (HDZ), Dijana Hadžijusufović (SBB).

Nadzorni odbor: Edina Bunić (SBB), Emira Mušanović Meša (SBB), Marinela Marić Šako (HDZ).

Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Drin

Direktor: Adis Ramić (SDA)

Upravni odbor: Branko Golub (HDZ), Adnan Buljina (SDA), Miralem Aletić (SBB), Radmila Tuka (HDZ), Anida Kršić (SDA)

Nadzorni odbor: Dženan Hodžić (SBB), Marija Stanić (HDZ), Nudžeima Salihbegović (SBB).

Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja u Federaciji BiH

Direktor: Vlatka Martinović (HDZ)

Zamjenik direktora: Zilha Ademaj (SBB)

Upravni odbor: Snježana Bodnaruk, Berislav Živković, Vesna Ferković, Antonijo Vujica, Anđelko Mikulić, Sandra Vegar, Azra Suljić, Emir Sijerčić, Haša Begić, Darko Čondrić, Dragan Solomon (svi nepoznato).

Klinički centri

KCUS

Raspored funkcija po kliničkim centrima

Direktor: Sebija Izetbegović (SDA)

Upravni odbor: Dželaludin Junuzović (Kanton Sarajevo), Teufik Orahovac (uposleni), Amer Ovčina (uposleni), Feriha Hadžagić Ćatbušić (upsoleni), Samir Muminović (USK), Diana Štimjan Kolđo (ZDK), Nusret Popović (BPK), Dalibor Kolak (SBK), Amra Karić (FMZ), Ankcia Kolar Jurčević (FMZ).

Nadzorni odbor: Edita Kalajdžić (SDA), Enra Suljić (SDA).

Sveučilišna Klinička bolnica Mostar

Direktor: Ante Kvesić (HDZ)

Upranvi odbor: Branka Galić (HDZ), Marina Bera (nepoznato), Zvonko Lendeka (HDZ), Edin Obradović (nepoznato), Vesna Brkić (HDZ), Stena Rotim (HDZ), Fila Raguž (HDZ), Ružica Biloš (HDZ), Snježana Marić (HDZ), Nedžad Hadžić (SDA), Petar Radoš (HDZ)

Nadzorni odbor: Ivan Vasilj (HDZ), Ludvig Letica (HDZ), Maja Ostjić (razriješena).

Pod rubrikom ostali su razni instituti, odbori i uprave

Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja

Direktor: Ivan Šandrk (HDZ)

Upravni odbor: Kenan Spahić (SBB), Meliha Pozderac Memija (SDA), Zijo Hadžiomerović (SDA), Ronald Jerak (HDZ), Vlatka Martinović (HDZ)

Nadzorni odbor: Adnan Efendić (SDA), Darislav Paponja (HDZ), Asja Gojačić (SBB).

Odbor državne službe

Predsjednik: Pero Matijavić (HDZ)

Članovi: Siniša Jeftić (HDZ), Elfada Gutić (SBB).

Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju

Direktor: Boriša Misirača (SBB)

Upravni odbor: Jasmin Lizde (SBB), Ramiz Zajmović (SDA), Franjo Glavaš (HDZ)

Registar vrijednosnih papira FBiH

Direktor: Marina Orlando (HDZ)

Zamjenik direktora: Osmo Polutak

Nadzorni odbor: Feđa Krivosić, Ivan Ljubić, Adnan Rovčanin, Đuro Obradović, Adis Jahić (svi nepoznato).

FUP

Direktor: nema ga

Zamjenik direktora: Ensad Korman

Ured za reviziju institucija FBiH

Generalni revizor: Dževad Nekić (SDA)

Zamjenik: Dragan Kolobarić (HDZ)

Federalno pravobranilaštvo

Pravobranilac: Jakov Dujić (HDZ)

Filmski centar Sarajevo

Direkotor: Ines Tanović (SDA)

Nadzorni odbor: Slaven Knezović, Armin Omerović (SDA), Milenko Prstojević (ostali).

Nacionalni park UNA

Direktor: Amarildo Mulić (nepoznato)

Nazdorni odbor: Amri Dedić (SDA, Amira Demirović (SBB), Željka Marković Sekulić (nepoznato).

Komisije

Regulatorna komisija za električnu energiju u FBiH

Članovi komisije: Jasmin Bešo (SDA), Mile Srdanović (DF), Sanela Pokrajčić (HDZ).

Komisija za koncesije FBiH

Predsjednik: Nema ga

Zamjenik: Ilija Ćorić (HDZ)

Uprava: Mirsad Hasanić.

Komisija za vrijednosne papire

Predsjednik: Hasan Ćemal (nepoznato)

Član: Matej Živković (nepoznato).

Nastavlja se...

Ranije dijelove čitajte na ovim linkovima: prvi dio, drugi dio, treći dio, četvrti dio, peti dio.