važna kampanja

Kampanja ‘Poštuj život, ne oružje’ održana i u Zenici

U sklopu kampanje “Poštuj život, ne oružje”, u kojoj sudjeluje 10 kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine, zatim MUP Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH, danas su pripadnici policije tog kantona u Tržnom centru „Shopping City“ u Zenici dijelili letke i razgovarali s mladima i građanima tog grada o opasnostima posjedovanja i upotrebe oružja.

Kampanja je pokrenuta kao odgovor na povećani broj incidenata uzrokovanih vatrenim oružjem.

"Tokom ove kampanje policijski službenici razgovaraju s mladim ljudima, građanima i građankama o odgovornom vlasništvu nad oružjem. Kampanja je zamišljena da, nakon predavanja policijskih službenika i službenica te podjele letaka, mladi ljudi na interaktivnom kvizu testiraju svoje znanje šta su sve naučili na ovom programu. Da testiraju svoje stavove koji se tiču odgovornog vlasništva nad oružjem i općenito stava mladih prema oružju", kazala je Vanja Šunjić iz Agencije Boram.

Portparol Uprave policije MUP-a ZDK Samir Valentić naglasio je kako kampanju provodi Uprava policije MUP-a ZDK, zajedno sa ostalim policijskim agencijama u BiH te uz kontinuiranu informisanost Koordinacionog odbora za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja (SALW) u BiH. Tehničku podršku kampanji, dodao je, pruža Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP).

"U ovom dijelu kampanje fokus je stavljen na odgovorno držanje vatrenog oružja. Znači, radi se o legalnom vatrenom oružju koje građani posjeduju i koje su po zakonu obavezni čuvati onako kako je to i predviđeno. Odnosno, da se oružje i municija drže zaključani u ormarima i sefovima - odvojeni, kako ne bi bili dostupni djeci i drugim neovlaštenim licima", kazao je Valentić.

Prema statističkim podacima, dodao je, tokom prošle godine na području ZDK-a počinjeno je pet ubistava, a u devet mjeseci ove godine dva ubistva. MUP ZDK-a sudjelovao je u sličnim kampanjama i s drugim domaćim i međunarodnim partnerima.

"Uprava policije MUP-a ZDK u narednom će periodu provoditi i pojačane kontrole držanja legalnog vatrenog oružja, a protiv vlasnika vatrenog oružja, koji oružje ne budu držali u skladu sa zakonskim odredbama, bit će pokrenuti upravni postupci u cilju oduzimanja vatrenog oružja.

Također, ovo je i poziv za predaju nelegalnog vatrenog oružja kojeg građani posjeduju. Ukoliko dobrovoljno predaju oružje, a prije pokretanja istražnih radnji disciplinskog organa, neće snositi nikakve posljedice, odnosno protiv njih neće biti pokretani prekršajni ili krivični postupci", najavio je Valentić.

Kampanja je proteklih dana realizirana u Sarajevu, Livnu, Širokom Brijegu, a nakon Zenice bit će održana i u Tuzli (20.11.), Bijeljini (23.11.), Travniku (28. 11.), Cazinu (29.11.), Prijedoru (30.11.), Mostaru (4. 12.), Trebinju (5.12) te u drugim gradovima u BiH tokom 2023. i 2024. godine.