obišao prostorije

Katica posjetio PU Novo Sarajevo: Razgovorali o sigurnosnoj situaciji i unapređenju uslova rada

S ciljem upoznavanja sa radom, ali i potrebama policijskih službenika u svrhu unapređenja uslova rada i efikasnijeg djelovanja, ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Admir Katica započeo je obilazak policijskih uprava MUP-a Kantona Sarajevo - Uprave policije.

Sa policijskim komesarom Fatmirom Hajdarevićem, ministar Katica posjetio je jučer Policijsku upravu Novo Sarajevo gdje ih je dočekao načelnik policijske uprave Dejan Barić.

Direktni povod za posjetu bila je i primopredaja dva nova vozila koja je Služba civilne zaštite Općine Novo Sarajevo dodijelila na korištenje PU Novo Sarajevo, a koja će značajno doprinijeti kako u svakodnevnom radu, tako i u situacijama kada je potrebna zaštita i spašavanje u stanjima elementarne nepogode.

Ministar Katica se zanimao za sigurnosnu situaciju na području općine Novo Sarajevo, posebno se fokusirajući na slučajeve razbojništava koja su bila izražena prije nekoliko godina na području Vilsonovog šetališta.

Kako je istaknuto tokom sastanka, policija je tome uspješno odgovorila i identifikovala počinioce, te ih predala na dalje postupanje nadležnim tužilaštvima.

Posjeta je iskorištena i za obilazak prostorija u kojima djeluju policijski službenici i inspektori PU Novo Sarajevo kako bi se utvrdili uslovi rada i eventualne potrebe za unapređenjem.

S obzirom na to da su u objektima u Novom Sarajevu smještene Policijska uprava, ali i Sektori za građanska stanja, Sektori putnih isprava, Sektori za pravne i kadrovske poslove i drugi, evidentan je nedostatak prostora za bolji i efikasniji rad sa građanima. Ministar je najavio rješavanje ovog pitanja izgradnjom nove zgrade MUP-a Kantona Sarajevo u ulici Kolodvorska.

„Svjesni smo važnosti infrastrukture za bolji i efikasniji rad MUP-a Kantona Sarajevo i zato ćemo ovaj problem riješiti izgradnjom nove zgrade u koju će se u potpunosti preseliti PU Novo Sarajevo, kao i Uprava za građanska stanja i pravne poslove", izjavio je ministar Katica.

Dodao je da će za PU Novo Sarajevo uskoro biti riješen i problem neadekvatnog hangara za autoservis, radionicu vulkanizerskih radova, kao i forenziku vozila koja su učestvovala ili potiču iz krivičnih djela.

Postojeći hangari koji se nalaze iza zgrade PU Novo Sarajevo su privremenog karaktera, postavljeni još prije agresije na Bosnu i Hercegovinu, dotrajali su i nefunkcionalni, te će biti uklonjeni. „Novi hangari bit će izgrađeni na Stupu, na zemljištu koje nam je ustupio Zavod za izgradnju i značajno će unaprijediti uslove za održavanje naših vozila, forenzike vozila, kao i riješiti problem skladištenja, a izgradit ćemo ih i opremiti moderno i funkcionalno," najavio je ministar Katica.

 U narednim danima ministar Katica nastavit će posjetu i ostalim policijskim upravama, kao i sektorima unutar Uprave za građanska stanja i pravne poslove MUP-a Kantona Sarajevo, saopćeno je iz MUP-a KS.