hronični problem

KCUS-u fali citostatika, ne mogu pružati terapiju onkološkim pacijentima. Objavili spisak

KCUS

Klinički centar Univerziteta u Sarajevu saopćio je da su suočeni sa nedostatkom određenog broja citostatika te da zbog toga nisu u mogućnosti pružiti kontinuiranu terapiju onkološkim pacijentima, ali da čine sve što je u njihovoj moći da se taj problem riješi.

"Na Klinici za onkologiju KCUS-a zbrinjavaju se najteži onkološki bolesnici s područja Federacije Bosne i Hercegovine, za čije liječenje se primjenjuju savremeni onkološki protokoli koji zahtijevaju savremene i skupe lijekove – citostatike. Nažalost, trenutno smo suočeni s problemom nedostataka određenih lijekova, uslijed čega privremeno nismo u mogućnosti pružiti kontinuiranu terapiju onkološkim pacijentima, ali KCUS radi sve što je u našoj moći da se taj problem riješi.

Napominjemo da KCUS ne nabavlja citostatike nego je nabavka i plaćanje ovih, najčešće izuzetno skupih i rijetkih lijekova, u nadležnosti Federalnog fonda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH", saopćeno je iz KCUS-a.

Kako su pojasnili, klinička apoteka KCUS-a na osnovu zahtjeva klinika koje apliciraju onkološke lijekove dostavlja potrebe za citostaticima ZZORFBIH, u čijoj nadležnosti je sama nabavka citostatika. ZZORFBIH nakon provedene procedure javne nabavke vrši kontinuiranu nabavku na osnovu potpisanih Ugovora sa dobavljačima.

"Proizvođači i dobavljači citostatika često na globalnom tržištu imaju nedostatak lijekova, te samim tim i kasni isporuka u FBiH, a posljedično i u KCUS. Iz svega navedenog se vidi da je nedostatak citostatika hronični višeslojni problem. Klinički centar Univerziteta u Sarajevu uvijek poduzima sve aktivnosti u okviru svojih dužnosti i obaveza, poštujući zadate rokove, kako ni u jednom trenutku ne bi došlo do nestašice lijekova.

Shodno zakonskim i važećim propisima očekujemo isporuku neophodnih lijekova, te smo uvjereni da u ZZORFBIH imaju opravdan razlog za nedostatak citostatika, kao i da čine maksimalne napore da u što skorijem vremenskom roku nabave sve potrebne lijekove i citostatike", navode iz KCUS-a.

Naglašava se da se uporedo vode pregovori i stručne konsultacije vezano za probleme zdravstvenog sistema, posebno problemi nabavke lijekova i citostatika, kako bismo to sistemski riješili.

Trenutno na KCUS-u nedostaju citostatici:

• Metotreksat amp.
• Alimta amp.
• Irinotekan amp.
• BCG amp. i
• Taksol amp.