Vijesti

Ko je novi sudija Ustavnog suda FBiH?

Dom naroda Parlamenta Federacije BiH danas je na vanrednoj sjednici za četvrtog nedostajućeg sudiju Ustavnog suda Federacije BiH imenovao Alena Taletovića. U nastavku vam donosimo ko je novi sudija Ustavnog suda FBiH.

Ova odluka potvrđena je sa 33 glasa za i bez suzdržanih i protiv.

Na ovaj način popunjen je sastav Ustavnog suda Federacije BiH, koji sada broji devet sudaca.

Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH u datom mišljenju o Taletoviću navelo je da ima relevatno pravno iskustvo. Dodali su da je dao doprinos pravnoj nauci i sudskoj praksi kroz obavljene radove.

"U razgovoru pokazani visok stepen poznavanja ustavno-pravne materije. Uključujući i specifičnosti u pogledu nadležnosti i postupka pred ustavnim sudovima u BiH", stoji u ocjeni Alena Taletovića.

Rođen je 11. aprila 1980. godine u Tuzli. Po nacionalnosti je Bošnjak. Pravni fakultet završio 28. juna 2004. godine u Sarajevu i stekao zvanje magistra. Pravosudni ispit položio je 26. septembra 2019. godine u Federalnom ministarstvu pravde.

Od 9. augusta 2004. godine do 10. februara 2006. godine bio je pravni zastupnik u Konjuh d.d. Živinice. Nakon toga obavljao je dužnost savjetnika općinskog načelnika za pravne poslove u Općini Živinice.

Od 11. februara 2011. godine postao je ministar za pravosuđe i upravu u Vladi Tuzlanskog kantona i tu funkciju je obavljao do 11. februara 2014. godine i kao razlog za prestanak radnog odnosa navodi smjenu vlade.

Trenutno radi kao pomoćnik ministra - rukovodilac sektora uprave u Federalnom ministarstvu pravde i tu funkciju obavlja od 22. septembra 2014. godine.

Član je Alumni organizacija John F. Kennedy School of Goverment, Harvard University od 2007. godine do danas. Također, član je Socijaldemokratske partije BiH od 1997. godine. U junu 2004. godine podnio je ostavku na sve stranačke funkcije.