PSBiH

Komisija preporučila davanje saglasnosti za ratifikaciju nekoliko sporazuma i ugovora

Komisija je preporučila i davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o finansiranju zaključenom između BiH, Republike Srpske i Evropske investicione banke

Komisija za vanjske poslove Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dala je pozitivno mišljenje, te je tom domu preporučeno davanje saglasnosti za ratifikaciju nekoliko sporazuma i ugovora.

To su Sporazumno priznavanju stručnih kvalifikacija doktora medicine, doktora dentalne medicine i arhitekata u kontekstu Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini, ako i Sporazum o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija na Zapadnom Balkanu.

Komisija je preporučila i davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o finansiranju zaključenom između BiH, Republike Srpske i Evropske investicione banke (Projekat medicinskog kompleksa Banja Luka), Evropski fond za održivi razvoj – EFSD + Namjenski investicioni okvir 1 (FI N° 91.071 – SERAPIS 2019-0319).

Dato je pozitivno mišljenje, te Domu preporučeno davanje saglasnosti i za Sporazum o investicionom grantu za podršku Projektu vodosnabdijevanja i sanitacije u BiH u okviru instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) II između BiH i Evropske investicione banke, kao i Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Hrvatske o rekonstrukciji mosta Brčko (BiH) – Gunja (RH) - saopćeno je iz Sektora za odnose s javnošću PSBiH.