parlament na potezu

Komisija za izbor i imenovanje predložila Dragana Miokovića i Jelku Miličević za nove funkcije

Komisija za izbor i imenovanje Predstavničkog doma Federalnog parlamenta danas je izglasala i predložila Predstavničkom domu da na sjednici 28. maja potvrdi imenovanje novog predsjedavajućeg doma Dragana Miokovića, a razriješi dužnosti dosadašnju predsjedavajuću Mirjanu Marinković-Lepić.

Za ovu odluku glasalo je osam članova Komisije, dok su Mioković i Eldar Čomor bili suzdržani.

Ukoliko Predstavnički dom odobri imenovanje Miokovića, izjavio je Feni da će se kao novi predsjedavajući zalagati da se u Predstavničkom domu poštuje Ustav i Poslovnik o radu doma.

"Također, u kontaktu sa Vladom FBiH insistirat ću da što više važnih zakona, koji su već najavljeni, dođe na usvajanje u Predstavnički dom. Prije svega, to se odnosi na set fiskalnih zakona, te izmjene i dopune Krivičnog zakona FBiH i zakon o zaštiti od nasilja. To što prije mora doći na poslaničke klupe", poručio je Mioković nakon sjednice Komisije.

Osim njegovog imenovanja na današnjoj sjednici Komisija je potvrdila prijedlog da Jelka Miličević bude izabrana za zamjenicu direktora Agencije za bankarstvo Federacije BiH, što također mora izglasati Predstavnički dom.

Podsjećamo, Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva finansija donijela zaključak kojim se utvrđuje prijedlog za imenovanje Jelke Milićević za zamjenika direktora Agencije za bankarstvo Federacije BiH. Miličević se imenuje na period do isteka mandata zamjenika direktora koji je razriješen, a koji je bio imenovan Odlukom Parlamenta FBiH.

U prošlom mandatu Miličević je obavljala funkciju federalne ministrice finansija i dopremijera Federacije BiH.

Komisija je izglasala i to da će za glavnog federalnog revizora i njegovog zamjenika biti raspisan konkurs, a u okviru ramatranja prve tačke dnevnog reda današnje sjednice Marin Vukoja je predložen za sudiju Ustavnog suda BiH.