Politika

Komšić odgovorio Rusima. Otvoreno i bez uvijanja

Željko Komšić, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine ocjenio je pokušaj negiranja jedinstva države Bosne i Hercegovine kao državne cjeline od Ruske Federacije kao najdublji izraz nepoštivanja države od predstavnika Ruske Federacije.

Željko Komšić je kazao kako se ne smije selektivno pozivati na Ustav BiH.

“Selektivno pozivanje na Ustav BiH pri čemu se nastoji uvećati uloga entiteta na uštrb države Bosne i Hercegovine kao cjeline, te poručiti da su entiteti iznad države, nije samo loša poruka od strane Ruske Federacije, nego se očito svjesno previđaju činjenice”, zaključio je Komšić.

Dodao je kako Bosna i Hercegovina ima svoj državni kontinuitet. Postojala je i prije entiteta. A, kako je rekao, postojati će i poslije njih.

“Podsjećam na prvi član Ustava Bosne i Hercegovine.

Republika Bosna i Hercegovina, čije je zvanično ime od sada “Bosna i Hercegovina”, nastavlja svoje pravno postojanje po međunarodnom pravu kao država. Sa unutrašnjom strukturom modificiranom ovim Ustavom. I sa postojećim međunarodno priznatim granicama. Ona ostaje država članica Ujedinjenih naroda. I može kao Bosna i Hercegovina zadržati članstvo ili zatražiti prijem u organizacijama unutar sistema Ujedinjenih naroda. kao i u drugim međunarodnim organizacijama”, saopćeno je iz Kabineta Željka Komšića.

Upravni odbor Vijeća za provedbu mira danas na najstrožiji mogući način je osudilo trenutni politički diskurs u čijem centru se nalazi tzv. “mirna disolucija” Bosne i Hercegovine. Osebno konkretne korake koje čine predstavnici Republike Srpske. Kao i nosioci funkcija na državnom nivou u pravcu pregovora o razdruživanju.

“Uključujući osnivanje pregovaračkih timova i zagovaranje raspada zemlje putem kampanje oglašavanja na internetu. UO PIC-a je ranije naglasio da neodgovorna i razdorna retorika i aktivnosti destabiliziraju zemlju. Skreću pažnju sa stvarnog posla koji lideri ove zemlje trebaju uraditi na izgradnji povjerenja i zaživljavanju vladavine prava. Te provedbi izbornih i ekonomskih reformi u korist svih građana”, saopćili su iz PIC-a.

Dodaju da opet cijenu plaćaju građani.

“Nesigurnost i nestabilnost, i posljedična potreba za stalnom međunarodnom supervizijom stvarna su cijena koju plaćaju građani. Dok se njihovi lideri bave jalovim poslovima“.

Ruska Federacija se nije složila sa izjavama ostalih članica PIC-a.