Tužba protiv RS

Kraj diskriminaciji bošnjačke djece u RS. Donesena presuda: U svim dokumentima mora biti upisan bosanski jezik!

Vijest je objavio travnički advokat Haris Kaniža kojie je zastupao grupu roditelja iz Janje

Advokat Haris Kaniža koji je zastupao grupu roditelja iz Janje objavio je na svom Facebook profilu kako je Osnovni sud u Bijeljini donio presudu u korist roditelja i djece po tužbi koja se odnosila na praksu škole da u dokumente učenicima u rubrici namijenjenoj za maternji jezik ne upisuje bosanski jezik.

Presudom Suda, sada se u svim dokumentima učenicima mora upisivati bosanski jezik kao maternji.

Kaniža je naveo da ga je prije skoro dvije godine grupa roditelja iz Janje ovlastila na zastupanje zbog zabrane nazivanja i upisivanja maternjeg jezika kao bosanskog jezika u školi u Janji kod Bijeljine, nakon čega je podnio tužbu protiv Republike Srpske i matične škole.

"Osnovni sud u Bijeljini je u petak donio presudu u korist bosanskog jezika. Sud je utvrdio diskriminaciju koju čini Republika Srpska, neravnopravan tretman bošnjačke djece u ovom pogledu i povredu prava na jednako postupanje. Zato je dao nalog RS-u i školi da se diskriminacija ukloni i osigura pravo upotrebe bosanskog jezika kao maternjeg jezika u svakom dokumentu, kao i nalog da prestanu sa dosadašnjim postupanjem", objavio je advokat iz Travnika Haris Kaniža, kandidat na izborima za načelnika ove općine 2021. godine.

Kaniža naglašava da je "u ovom trenutku ova presuda veoma važna".

"Drago mi je što sam uspio u ovom postupku, zajedno sa roditeljima koji su me ovlastili da zastupam njihova prava i interese", napisao je Kaniža.