Profesionalna rehabilitacija

Krajem februara javni poziv za zapošljavanje osoba sa invaliditetom na slobodnom tržištu rada: Očekuje se podrška poslodavaca

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u saradnji s Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike u narednim danima pokrenut će kampanju s ciljem promocije javnog poziva za zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Poziv će biti raspisan krajem februara i bit će otvoren 45 dana od dana raspisivanja.

Rečeno je to na današnjoj prezentaciji ovog javnog poziva, kojoj je prisustvovao federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. On je izjavio da očekuje podršku velikih i ozbiljnih poslodavaca kako bi se osobe sa invaliditetom zapošljavale na slobodnom tržištu rada.

Prezentacija je organizirana za Udruženje poslodavaca FBiH, privatne agencije za posredovanje u zapošljavanju, kantonalne službe i Federalni zavod za zapošljavanje, sindikate i Privrednu komoru Federacije BiH kako bi se kao partneri uključili u provođenje ovog javnog poziva.

Tako je Delić pozvao je prisutne da uzmu aktivno učešće u promociji ovog javnog poziva, te učestvuju u povezivanju i posredovanju kako bi se osobe sa invaliditetom povezale s poslodavcima i obratno i da bi u konačnici mogli iskoristiti sredstva Fonda koja se implementiraju putem ovog javnog poziva.

"Naše je opredjeljenje da se osobe sa invaliditetom zapošljavaju i žive dostojanstven život od prihoda koje sami ostvaruju. Za nas kao društvo to je dugoročno rješenje i mi se nadamo da ćemo uz podršku partnera ove godine učiniti prve korake na tom putu", rekao je Delić.

Direktor Fonda Ahmet Baljić naglasio je da Fond daje obilje mogućnosti ne samo za osobe sa invaliditetom, već i za poslodavce koji zapošljavanjem osoba sa invaliditetom ostvaruju niz pogodnosti preko Fonda.

"Fond nudi potpunu podršku osobama sa invaliditetom u procesu profesionalne rehabilitacije u smislu da se finansira njihovo školovanje, doškolovavanje, prekvalifikacija, te stimulansi za zapošljavanje i održavanje zaposlenosti. To nisu mala sredstva i sigurno bi, ako bi se dobro koristila, umnogome doprinijela povećanju zaposlenosti osoba sa invaliditetom na slobodnom tržištu rada", kaže Baljić.

Podsjetio je i da je narativ za naplatu posebnih doprinosa potrebno vratiti njegovom izvornom smislu i kroz zapošljavanje osoba sa invaliditetom pokazati da to nije dodatni namet poslodavcima.

"Posebni doprinos okvalifikovan je kao dodatno opterećenje poslodavcima, a to mu nije svrha. Ukoliko poslodavac zapošljava osobe sa invaliditetom iznos posebnog doprinosa se smanjuje sa svakom novozaposlenom osobom sa invaliditetom do potpunog oslobađanja. Šta više, kada poslodavac u ukupnom broju zaposlenih ima 40 posto zaposlenih osoba sa invaliditetom on ne samo da je oslobođen plaćanja posebnog doprinosa već mu se od Fonda refundiraju troškovi doprinosa za sve osobe sa invaliditetom zaposlene u njegovom preduzeću, a to je sigurno olakšica posebno sada kad je cijena rada visoka", pojasnio je Baljić.

Kao jedan od izazova kod implementacije ovih sredstava na terenu istaknuta je činjenica da je teško doći do osoba sa invaliditetom koje bi se zaposlile na slobodnom tržištu rada, što je posebno naglasio i direktor Udruženja poslodavaca Mario Nenadić kazavši da će poslodavci čije članstvo broji 23.000 kompanija sigurno biti partneri Fondu, ali da je neophodno doći do osoba sa invaliditetom koje traže zaposlenje kako bi se ovaj poziv uspješno realizirao, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.