Politika

Krišto sa Sattlerom i ambasadorima zemalja EU u BiH: U fokusu VM je ispunjavanje 14 prioriteta

Predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto razgovarala je danas u Sarajevu sa šefom Delegacije Evropske unije u BiH Johannom Sattlerom i ambasadorima zemalja članica Evropske unije u BiH o reformskim procesima i evropskim integracijama Bosne i Hercegovine.

Krišto je izrazila zahvalnost EU na statusu kandidata i naglasila da je fokus rada Vijeća ministara BiH na ispunjavanju 14 prioriteta. Dodala je da novi saziv radi intenzivno, te da će se već na sutrašnjoj trećoj redovitoj sjednici Vijeća ministara BiH naći i nekoliko tačaka dnevnog reda važnih za proces evropskih integracija, poput Strategije i Akcijskog plana za borbu protiv korupcije, Strategije za borbu protiv organiziranog kriminala i Prijedloga odluke o ratifikaciji Mehanizma civilne zaštite.

Podsjetila je da je Vijeće ministara BiH već usvojilo niz dokumenata u vezi s reformom javne uprave, unutarnjim tržištem i konkurencijom, prometom, energijom i okolišem, potrebnih za održavanje redovitih pododbora između BiH i Evropske unije.

Tokom susreta razgovarano je i o procesu uspostave vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini, reformi izbornog zakonodavstva i donošenja budžeta institucija BiH za tekuću godinu. Izražen je visok stepen usaglašenosti da se ovi procesi okončaju u što skorijem roku, kako bi se fokus svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini usmjerio na reformske procese u vezi s evropskim integracijama.

Krišto je istaknula značaj saradnje BiH i EU u implementaciji infrastrukturnih projekata, s posebnim akcentom na projekte koji bi omogućili veću sigurnost energetskog sustava u našoj zemlji, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.