POČETAK IZGRADJE

Mašinski fakultet u Tuzli dobija moderan laboratorijski kompleks

Intenziviranjem aktivnosti oko početka izgradnje prvih objekata u Kampusu Univerziteta u Tuzli ponovo je u fokusu tema vezana za adaptaciju Laboratorijskog kompleksa Mašinskog fakulteta. Prema riječima dekana fakulteta, prof. dr. Denijala Sprečića, realizacija započetog projekta iz 2019. godine konačno će dobiti finalni oblik.

"Prva faza, realizovana predanim radom nastavnika, asistenata i studenata na zapuštenom i ruiniranom objektu, uskoro dobiva nastavak izgradnjom laboratorijskih kapaciteta, što je bio jedan od strateških ciljeva mog Programa rada i razvoja fakulteta do kraja 2024. godine", ističe dekan Sprečić.

Sredstva za ovaj izuzetno značajan centar osigurana su odobrenim projektima Federalnog ministarstva nauke i obrazovanja, vlastitih prihoda Univerziteta u Tuzli te sredstvima iz INTERREG VI-A IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2021.-2027., realizovanog uz pomoć Centra za razvoj i podršku (CRP) Tuzla.

Kao voditelj Projekta energetske obnove, kaže dekan Sprečić, ponosan je i sretan što je od Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova Republike Hrvatske putem CRP-a došla obavijest da je odobren projekat vezan za uspostavu centara znanja za energetsku tranziciju privrede TK.

"Time smo osigurali sredstva za daljnju energetsku obnovu Laboratorijskog kompleksa Mašinskog fakulteta u iznosu od skoro dva miliona KM", naglašava Sprečić.

Korisna površina postojećeg objekta iznosi oko 1.320 m2. U potpunosti će biti namijenjena obrazovanju novih profila inžinjerskog i naučno-istraživačkog kadra potrebnog privrednim subjektima Tuzlanskog kantona i njihovoj energetskoj tranziciji.