Politika

Mijatović potpisao aneks sporazuma: Širimo saradnju sa UNDP-om u korist ekonomskog razvoja

Ministar razvoja, poduzetništva i obrta Vojin Mijatović danas je sa rezidentnom predstavnicom Razvojnog programa Ujedinjenih naroda u BiH (UNDP) Steliana Nedera potpisao Aneks Sporazuma između Ministarstva i UNDP-a o provođenju projekta "Boljom upravom do bržeg ekonomskog rasta".

"Ovaj projekat implementira UNDP u saradnji sa Vladom Kraljevine Norveške. Projektom se pruža podrška izgradnji kapaciteta za dobro upravljanje i unaprijeđenje ekonomskog razvoja. Istovremeno, program stimuliše izgradnju društva znanja i osposobljavanje kadrova potrebnih modernoj privredi", naveo je Mijatović.

Kaže da je jedna od ključnih projektnih aktivnosti fokusirana na razvoj poduzetništva, između ostalog, i kroz unaprijeđenje i jačanje sistema poslovne podrške u Bosni i Hercegovini.

"U saradnji sa UNDP, kroz javni poziv koji će raspisati Ministarstvo, projekat će pružiti podršku davaocima usluga u Federaciji s ciljem uspostave nove ili osnaživanja postojeće linije poslovne podrške usmjerene prema malim i srednjim preduzećima, sa posebnim fokusom na start-up kompanije i mlade poduzetnike", istakao je.

Ministar navodi da je ukupna vrijednost Sporazuma sada iznosi 270.000 KM, od čega učešće UNDP-a iznosi 120.000 KM, a Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta 150.000 KM.

"Pored potpisivanja ovog sporazuma, UNDP će podržati Ministarstvo prilikom razvoja alata za samoprocjenu cirkularnosti i cirkularne zrelosti malih i srednjih preduzeća u Federaciji Bosne i Hercegovine koji će biti od koristi malim i srednjim preduzećima, ali i institucijama sistema da razviju odgovarajuće politike podrške u oblasti cirkularne ekonomije", zaključio je Mijatović.