Javni poziv za OCD

Milion KM za zbrinjavanje najmanje 300 žrtava porodičnog i rodno zasnovanog nasilja

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike objavilo je Javni poziv za dodjelu sredstava neprofitnim organizacijama koje rade na provedbi Zakona o zaštiti od nasilja u porodici. Ova sredstva, u ukupnom iznosu od 1.000.000 KM, namijenjena su za pružanje socijalnog zbrinjavanja i podrške žrtvama porodičnog i rodno zasnovanog nasilja, saopćeno je iz Ministarstva.

Cilj poziva je osigurati finansijsku podršku organizacijama koje pružaju smještaj i podršku žrtvama porodičnog i rodno zasnovanog nasilja. Sredstva su predviđena za minimalno 300 žrtava koje će tokom 2024. godine biti smještene u sigurne kuće ili skloništa. Ova sredstva će značajno doprinijeti provedbi Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, omogućavajući neprofitnim organizacijama da nastave pružati društvu vitalne usluge podrške.

"Posebno želimo istaknuti važnost podrške organizacijama koje pružaju pomoć žrtvama porodičnog i rodno zasnovanog nasilja. Ove organizacije igraju važnu ulogu u pružanju sigurnog utočišta i rehabilitacije žrtvama, te su stoga kontinuirana podrška i finansiranje njihovog rada od vitalnog značaja”, izjavio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić, te ujedno podsjetio da podrška organizacijama koje pružaju pomoć žrtvama porodičnog i rodno zasnovanog nasilja nije samo zakonska obaveza, već i moralni imperativ.

Istaknuo je da su te organizacije temelj borbe protiv nasilja i da osiguravaju da žrtve dobiju potrebnu pomoć i zaštitu.

"Naša obaveza je da osiguramo dovoljno resursa kako bi one mogle nastaviti nesmetano raditi svoj posao koji je u svakom smislu obaveza društva i sistema. Nastavit ćemo i dalje pomagati i podržavati rad sigurnih kuća u FBiH, a već ove godine imamo iznos povećan sa 500 hiljada na milion KM. U odnosu na 2022. kada je iznos za zbrinjavanje žrtava u sigurnim kućama bio 250 hiljada, ova godina sa milion KM pokazuje da naša podrška nije na riječima već na djelima", podvukao je.

Na poziv mogu aplicirati sigurne kuće i skloništa koja djeluju na području Federacije BiH i koja pružaju privremeni smještaj žrtvama rodno zasnovanog i nasilja u porodici.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike poziva sve kvalificirane organizacije da se prijave i iskoriste ovu priliku za dodatnu podršku u njihovom rad, saopćeno je.