Formirana radna grupa

Ministar Delić najavio: Uskoro izmjena Zakona o hraniteljstvu

"Svako dijete zaslužuje da ima topao dom"
Adnan Delić Zavod Pazarić

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić kazao je da su na osnovu inicijativa vladinog i nevladinog sektora, formirali radnu grupu koja radi na izmjenama Zakona o hraniteljstvu koji je usvojen 2018. godine, te da već dugo rade i da su pri kraju izrade akcionog plana deinstitucionalizacije djece bez roditeljskog staranja.

To je kazao na konferenciji o hraniteljstvu u Federaciji BiH, koju su organizirali povodom Međunarodnog dana hraniteljstva s ciljem promocije hraniteljstva kao oblika zbrinjavanja djece bez roditeljskog staranja, ali i drugih kategorija vulnerabilnih grupa.

Delić je kazao da Ministarstvo ulaže napore za unapređenje i razvijanje hraniteljstva na teritoriji cijele Federacije BiH te da je to jedan od najboljih oblika brige za djecu bez roditeljskog staranja.

Dodao je da Ministarstvo provodi određene mjere i politike koje su vidljive u budžetu za 2024. godinu te da je potrebno unaprijediti određena prava, ali i obaveze hraniteljskih porodica.

"Ovdje nema nikakve politike, koliko god da ima hranitelja, uvijek ih je malo i potrebno je raditi na podizanju svijesti o hraniteljstvu, jer svako dijete zaslužuje da ima topao dom", istakao je.

U tom procesu, dodao je Delić, kao vrijedne partnere vidimo međunarodnu organizaciju UNICEF BiH i lokalna udruženja poput Udruženja za edukativnu i savjetodavnu podršku hraniteljstvu/udomiteljstvu u FBiH, koji ulažu napore u zagovaranju i promoviranju hraniteljstva na lokalnom nivou s kojima su suorganizatori te konferencije.

Šefica Ureda komunikacija UNICEF-a u BiH Nineta Popović kazala je da je Konvencijom o pravima djeteta koju je BiH potpisala 1993. godine definisano da svako dijete ima pravo na život u porodici te da je uloga UNICEF-a da s vremena na vrijeme napominje donosioce odluka koja prava djece nisu ostvarena.

Dodala je da je u FBiH broj djece koja žive u institucijama i dalje veće od djece koja su u hraniteljskim porodicama, te da je to posebno tužna situacija kada se radi o maloj djeci do tri godine.

Navela je i to da je konferencija prilika da se razgovara o nedostacima i izmjenama Zakona o hraniteljstvu FBiH koji je usvojen 2018. godine.

Predsjednica Udruženja za edukativnu i savjetodavnu podršku hraniteljskim porodicama u FBiH Suada Selimović tvrdi da su prema Konvenciji institucije dužne obustaviti smještaj djece uzrasta do tri godine, a da Zakon o hraniteljstvu definiše da se djeca uzrasta do šest mjeseci smještaju u porodice.

Također je naglasila je da trenutno ima više djece u institucijama, jer nisu stvorene mogućnosti izbora za djecu bez roditeljskog staranja za centre za socijalni rad.

Na dvodnevnoj konferenciji sudjeluju predstavnici kantonalnih ministarstava socijalne politike, institucija za zbrinjavanje djece i centri za socijalni rad.