za 22 kandidata

Ministarstvo odbrane BiH objavilo javni konkurs za školovanje kadeta na vojnim akademijama u Turskoj

Ministarstvo odbrane BiH (MOBiH) objavilo je danas javni konkurs za školovanje 22 kadeta na vojnim akademijama Oružanih snaga Republike Turske, za školsku 2024/2025. godinu i ostaje otvoren 15 dana od dana objavlјivanja.

Konkurs je objavljen za prijem 22 kadeta: Vojna akademija kopnene vojske (14 kandidata), Vazduhoplovna vojna akademija (šest kandidata), te Vojna medicinska akademija (dva kandidata).

Pored opštih uslova za prijavu na Vojnu akademiju kopnene vojske i Vazduhoplovnu vojnu akademiju kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove, a to su: završena srednja škola IV stepen (da je nastavnim planom i programom predmet matematika bio zastupljen najmanje dvije, a predmeti hemija i fizika najmanje jednu školsku godinu), te da su postigli ukupan uspjeh tokom školovanja, najmanje dobar.

Kandidati koji se prijave na Vojnu medicinsku akademiju pored opštih uslova moraju ispunjavati i posebne uslove a to su: završena srednja škola IV stepen (da su nastavnim planom i programom predmeti matematika, hemija, fizika i biologija bili zastupljeni najmanje dvije školske godine), te da su postigli ukupan uspjeh tokom školovanja najmanje – dobar

Kandidati prijavlјeni na javni konkurs proći će test fizičke spremnosti, psiho test, test opšteg znanja, test poznavanja engleskog jezika i intervju.

O svim uslovima konkursa kandidati mogu pročitati i preuzeti potrebnu dokumentaciju za prijavu na linku.

Ukoliko kandidati imaju određene nejasnoće, upit mogu poslati na službenu e-mail adresu: [email protected], saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću MO BiH.