dobili saglasnost

MUP KS zapošljava 200 novih policajaca. Katica: Obnovit ćemo “krvnu sliku“

U Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (MUP KS) bit će zaposleno još 200 policijskih službenika.

Vlada Kantona Sarajevo na današnjoj sjednici dala je saglasnost za provođenje postupka zapošljavanja novih policajaca. 

Na inicijativu ministra MUP-a KS Admira Katice, Vlada KS donijela je danas Odluku o davanju saglasnosti MUP-u - Upravi policije da provede postupak raspisivanja Javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta i zapošljavanja policijskih službenika u činu “policajac” za 200 izvršilaca.

"Za uspješno funkcionisanje MUP-a Kantona Sarajevo neophodna je profesionalna, osposobljena i učinkovita policija koja, osim materijalnim resursima, raspolaže i kvalitetnim i osposobljenim ljudskim potencijalima.

Ministar Katica je podsjetio da je prošle godine zaposleno 195 novih policijskih službenika, te da je u toku prijem još 250 policajaca i 30 mlađih inspektora.

Osobe koje budu odabrane za prijem, moraju proći osnovnu obuku za kadete u trajanju od sedam mjeseci za čin “policajac”, tako da bi ovih 250 policajaca trebalo biti u redovima MUP-a KS u toku 2024. godine. Uporedo s tim, raspisat će se javni konkurs i provoditi procedura za prijem još 200 policijskih službenika", kazao je Katica.

Prema njegovim riječima, Vlada Kantona Sarajevo pokazala je razumijevanje i podršku MUP-u KS u nastojanjima da ojačaju policiju i osiguraju još bolje sigurnosno okruženje za građane.

"Drago mi je što Vlada prati našu viziju i ciljeve, jer ćemo na taj način dobiti podmlađeni, educirani i osposobljeni policijski kadar i značajno „obnoviti krvnu sliku“ MUP-a Kantona Sarajevo-Uprave policije", izjavio je ministar Katica.

Kako je više puta isticao ministar Katica, MUP KS maksimalno je unaprijedio i učinio transparentnim postupak zapošljavanja, od prijave na javni konkurs, preko testiranja opće i fizičke sposobnosti, pa do obuke i početka rada.

"Na web stranici MUP-a Kantona Sarajevo nalaze se teme, oblasti i pitanja iz kojih kandidati polažu ispite, a postupak polaganja vrši se pod šiframa i videonadzorom čime je isključena bilo kakva mogućnost utjecaja ljudskog faktora", saopćeno je iz MUP-a Kantona Sarajevo.