Jasni prioriteti

Murphy i Sattler izlistali Vladi FBiH zadatke: Aerodrome pod koncesiju, politička imenovanja direktora moraju prestati

Pismo je adresirano na premijera Nermina Nikšića te dopremijere Tonija Kraljevića i Vojina Mijatovića.
murphy
Nikšić, Sattler i Murphy

Ambasadori EU i SAD, Johann Sattler i Michael Murphy uputili su Vladi Federacije BiH pismo u kojem 'skrenuli pažnju' na ono što očekuju u narednom periodu.

Pismo je adresirano na premijera Nermina Nikšića te dopremijere Tonija Kraljevića i Vojina Mijatovića.

Posebno je zanimljivo što ambasadori ističu davanje aerodroma pod koncesiju.

U početku pisma, ambasadori hvala rad federalnih organa na usvjanju tri važna energetska zakona kao i zakon o zaštiti civilnih žrtava rata.

No, onda navode šta očekuju dalje.

"Želimo Vam skrenuti pažnju na jedno hitno pitanje od izuzetne važnosti za finansijsku stabilnost i ugled Bosne i Hercegovine.

Pismo ambasadora

Usklađenost zemlje sa međunarodnim standardima u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma (SPN/FT) ocjenjuje Odbor stručnjaka Vijeća Evrope za SPN/FT (MONEYVAL), a postupak ocjenjivanja završava u februaru 2024. godine.

Ukoliko se do tada ne ispune međunarodni standardi, postoji realna mogućnost da se BiH ponovno nađe na listi jurisdikcija Radne grupe za finansijske mjere protiv pranja novca (FATF) i Evropske unije (EU) sa strateškim nedostacima u sistemu za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma. Stavljanje na te liste povlači za sobom političke, ekonomske i finansijske posljedice po državu. Ključni korak u pravcu ispunjenja međunarodnih uslova jeste usvajanje novog Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, usklađenog sa pravnom stečevinom EU i preporukama FATF-a. Još uvijek se čeka na imenovanje nadzornih tijela u FBiH, što koči finalizaciju zakona i negativno utiče na usklađenost BiH sa standardima u oblasti SPN/FT. Pozivamo Vas da bez odlaganja riješite ovo pitanje, utvrđivanjem nadzornih tijela unutar postojećih institucionalnih struktura u FBiH", navode ambasadori.

Uz to, pozivaju da se riješi pitanje uspostave registra stvarnog vlasništva pravnih osoba u FBiH, što je još jedan važan uslov za ocjenu MONEYVAL-a.

Kao drugi važan prioritet za Vladu FBiH naveli su provedbu Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala, što znači formiranje, u javnosti poznatog, federalnog USKOK-a.

"Drugi važan prioritet za Vladu FBiH je provedba Zakona o suzbijanju korupcije i organizovanog kriminala u FBiH, koji je usvojen 2014. godine. Očekujemo da Vlada FBiH bez odlaganja osigura privremene i stalne prostorije za specijalizovane odjele. Ambasada SAD i Evropska unija su spremni pomoći Vladi FBiH i osigurati značajnu podršku u provedbi tog Zakona. Stvaranje održivog i djelotvornog sistema za borbu protiv korupcije će dugoročno omogućiti veći prosperitet za građane FBiH", istakli su.

Oni su dalje naveli socio-ekonomske reforme koje ne treba više odugovlačiti, a posebno su istakli aerodrome koje smatraju da treba dati pod koncesiju.

Tu imaju pet izdvojenih tačaka.

Pismo ambasadora

•Potrebno je ubrzati energetsku tranziciju FBiH podsticanjem ulaganja u obnovljive izvore energije, što postaje sve važnije sa približavanjem uvođenja mehanizma Evropske unije za prilagodbu ugljika na granicama (CBAM).

•Reforma preduzeća u državnom vlasništvu se mora ubrzati. Krajnji cilj je poboljšati mehanizme nadzora i transparentnost; racionalizovati operacije; osigurati stručno i apolitično upravljanje; izraditi i provoditi sektorske strategije; te olakšati ulaganja u javnu infrastrukturu. Praksa biranja rukovodstva u tim preduzećima na temelju politike mora prestati. FBiH bi trebala dati prioritet uspostavi zakonskih okvira koji će omogućiti javno-privatno partnerstvo i koncesije, te potaknuti privatna ulaganja. Konkretno, koncesije za rad aerodroma se ne mogu dalje racionalno odgađati.

•Tržište rada kakvo je danas nije dobro ni za poslodavce ni radnike, posebno za mlade, žene i ugrožene kategorije. Hitno je potrebna nova politika tržišta rada, utemeljena na konkretnoj i koherentnoj dijagnostici i jasno definisanim reformskim mjerama. Potrebno je napraviti razliku između aktivnih i pasivnih tražitelja posla kako bi zavodi za zapošljavanje mogli usmjeriti svoje resurse na one koji zaista traže posao.

•Privatni sektor treba biti motor rasta u FBiH. Vlada FBiH i Parlament FBiH moraju hitno usvojiti novi Zakon o doprinosima i Zakon o porezu na dohodak kako bi što prije stupili na snagu. S obzirom na rekordan rast javnih prihoda, socijalne doprinose je potrebno maksimalno smanjiti kako bi se omogućio rast privatnog sektora, zapošljavanje novih radnika i privlačenje investitora.

•Da bi strukturalne reforme bile koherentne, djelotvorne i efikasne, Vlada FBiH mora unaprijediti obuhvat i ažurnost dostupnih statistika, uključujući makroekonomske statistike, regionalne račune, ankete o radnoj snazi i statistike vladinih finansija.

Oni su na kraju naveli da su upoznati s tim da će savjetnici premijera Nikšića i dopremijera imati sastanak u sljedeći utorak na kojem će dogovarati sljedeće korake, a ambasadori ističu da su raspoloženi za sastanak s premijerom i dopremijerima kako bi nastavili konstruktivni dijalog.