odmah i uništen

Na Izačiću zabranjen uvoz 25 tona krompira iz Egipta

Federalna fitosanitarna inspekcija na Graničnom prijelazu (GP) izačić je 3. aprila ove godine, zbog neispunjavanja uvjeta za uvoz, zabranila uvoz pošiljke 25 tona merkantilnog krompira porijeklom iz Egipta.

Naime, u postupku obavezne kontrole bilja iz pošiljke merkantilnog krompira iz Egipta čije se carinjenje vrši na GP Izačić, uzeti su uzorci kontrolisanog proizvoda radi ispitivanja i utvrđivanja prisustva karantinskih štetnih organizama.

Laboratorijskom analizom utvrđeno je prisustvo karantinski štetnog organizma Raistonia solanacearum (Smith) Yabaschi et al – smeđa trulež krompira i bakterijalno uvenuće krompira i paradajza koji se nalazi na listi I.A.II. Pravilnika o listama štetnih organizama, listama bilja, biljnih proizvoda i reguliranih objekata, što je u suprotnosti s odredbama Zakona o zaštiti zdravlja bilja, zbog čega pošiljka ne može biti stavljena u promet i upotrebu.

Shodno tome, uvoz kontrolisane pošiljke u količini od 25.000 kilograma je zabranjen. Sadržaj pošiljke je uništen 5. aprila pod nadzorom nadležnog fitosanitarnog inspektora.