UNICEF

Na Kosovu identificirano 130 djece na ulici: ‘Porodice ih zbog siromaštva tjeraju da prose’

U osam opština na Kosovu identificirano je 130 djece koja su na ulici, navodi se u izvještaju „Djeca na ulici“, koji je danas objavila kancelarija UNICEF-a na Kosovu.

Izvještaj konstatuje da su djeca na ulici uzrasta od 6 do 17 godina i u 80 posto slučajeva pripadaju romskoj, aškalijskoj i egipćanskoj zajednici.

Šefica kancelarije UNICEF-a na Kosovu Nona Ziherman rekla je da 95 posto njih vidi siromaštvo kao glavni uzrok izlaska na ulice. Kako je kazala, djecu uglavnom porodica tjera da izađu na ulicu, uprkos opasnostima. Istakla je da samo 1/4 te djece pohađa školu. Ziherman je kazala da se ta pojava može spriječili jačom intervencijom u porodici.

Ambasador Evropske unije na Kosovu Tomas Szunyog rekao je da djeca na ulici predstavljaju zabrinutost koja se proteže na čitav zapadni Balkan, uključujući i Kosovo. On je rekao da EU želi da vidi jačanje zakonodavstva za zaštitu djece, kao i najbolju moguću primjenu zakona koji su na snazi.

„Zakon o zaštiti djece, koji je usvojen 2019. godine, i dalje se suočava sa poteškoćama u primjeni. Neophodan je još jedan broj zakona da bi se omogućila puna primjena zakona”, rekao je Szunyog.

Dodao je da je u tom kontekstu neophodna i finansijska podrška opština za pružanje socijalnih usluga.

Ministarka pravde Kosova Albulena Haxhiju rekla je da su djeca kategorija koja je najizloženija riziku od trgovine ljudima, nasilja, eksploatacije, siromaštva, neobrazovanosti i drugih pojavama koje ugrožavaju njihov život i zdravlje.

„Ministarstvo pravde smatram radi dobar posao od 2023. godine, gdje je putem javnog poziva sa budžetom od 1,5 miliona eura podržalo 35 organizacija civilnog društva koje imaju mandat da pružaju socijalne i porodične usluge. Dio ove podrške bili su i programi koji pružaju socijalnu zaštitu i staranje, psiho-socijalne i obrazovne usluge za djecu na ulici“, naglasila je Haxhiju.

Najveći broj djece na ulici je registriran u Prištini, 39 djece, zatim u Uroševcu 20, Đakovici 20 djece i Prizrenu 18 djece. U vrijeme intervjua, 46 posto djece je bilo sa roditeljema/starateljima na ulici, manje od četvrtine je bilo sa braćom i sestrama, 17 posto sa vršnjacima, a 11 posto ih je bilo samo na ulici.

Više od polovine ili 58 posto identificirane djece sa ulice bili su dječaci, dok su 42 posto bile djevojčice.