donosimo detalje

Naređeno izuzimanje dokumentacije iz Općine Centar, Tužilaštvo sumnjiči Sejada Đozu i druge NiP-ovce da su oštetili budžet

Tužilaštvo KS zatražilo je, a Općinski sud u Sarajevu naložio, oduzimanje dokumentacije iz Općine Centar u predmetu koji se vodi protiv Sejada Đoze (NiP), predsjedavajućeg Općinskog vijeća, saznaje Raport.

Naime, prema dokumentaciji koja je u posjedu Raporta, Tužilaštvo KS sumnjiči Đozu i druge NiP-ovce da su oštetili budžet Općine Centar.

Tako se traži dokumentacija i snimak sa sjednice Općinskog vijeća koja je održana početkom ove godine, tačnije 28. januara te one koja je održana 27. februara.

Na prvoj sjednci, Tužilaštvo zanima odluka koja se tiče oročavanja sredstava Općine Centar, a sa druge - više od 100 amandmana koje je NiP uložio na budžet Općine Centar.

A, o čemu se tačno radi?

Naime, Općine Centar ima odluku po kojoj ima tzv. politiku investiranja odnosno da višak sredstava oroči u banci. Radi se o višku iz budžeta Civilne zaštite što iznisi između 12 i 15 miliona KM. Na osnovu kamate Općina Centar je prihodovala oko 240.000 KM godišnje.

Međutim, NiP-ovci su se nisu slagali sa tom odlukom načelnike Srđana Mandića, pa su čak odbili i preispitivanje odluke. I zbog toga što je budžet oštećen - Tužilaštvo je pokrenulo istragu.

A, kada su u pitanju amandmani, problem je bio što su njima pomiješali namjenska i opća sredstava.

NiP-ovci su amandmanima gurali finansiranje nekih projekata, kao što je dodjela 4 miliona KM za stadion Koševo.

Međutim, po zakonu, nije dozvoljeno miješanje općih i namjenskih sredstava.

Namjenska se koriste za ceste i druga ulaganja, dok se iz općih finansiraju socijalna davanja i plaće. Tu je prekršen zakon.