Politika

Nastavlja se sjednica Doma naroda Parlamenta FBiH, respiratori jedna od tema

U Sarajevu će danas biti održan nastavak 5. vanredne sjednice Doma naroda Parlamenta FBiH s početkom u 11 sati. Burna sjednica prekinuta je tokom rasprave o Prijedlogu zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica.

Na dnevnom redu ostale su još dvije tačke najavljenog dnevnog reda: Odluka o prihvatanju zaduženja sporazuma o zajmu između BiH i Svetske banke - Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za hitni projekat za Covid-19 i Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja FBiH u okviru istrumenata za brzo finansiranje (RFI) MMF-a.

Delegati bi trebali raspravljati i o formiranju komisije koja će ispitati slučaj nabavke respiratora koje je uvezlo poljoprivrednog gazdinstvo, što je izazvalo burnu reakciju javnosti. Ova tačka uvrštena je na inicijativu Elmedina Konakovića, predsjednika stranke Narod i Pravda.

Kao članovi komisije predloženi su, pored Konakovića, Aner Žuljević, Damir Marjanović, Dragan Stevanović, Dževad Hadžić, Fahrudin Skopljak, Ivo Tadić, Marija Iličić, Segmendina Srna, Smiljana Viteškić i Žarko Vujević.

Tokom prvog zasjedanja, Dom naroda PSFBiH je usvojio po hitnom postupku Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020.godinu i Prijedlog zakona o rokovima i postupanju u sudskim postupcima za vrijeme stanja nesreće na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine.

Data je saglasnost na lzmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, lzmjene i dopune Finansijskog plana federalnog fonda solidarnosti za 2020. godinu (Anex l) i Odluku o načinu izvršavanja Rebalansa finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu.