dan slobode medija

Nikšić o medijima: Niti političari trebaju biti novinari, niti novinari političari. Trebamo se uvažavati

Na Dan svjetske slobode medija svim medijskim djelatnicima, novinarkama i novinarima u Bosni i Hercegovini želim bolje uslove rada, rad bez ikakvih pritisaka i svijest o važnosti objektivnog izvještavanja o kojoj ovisi i percepcija građana o najvažnijim temama, poručio je premijer Federacije BiH Nermin Nikšić na društvenim mrežama.

Ne može niti jedna politika vršiti utjecaj na vaš rad, nastavlja premijer, osim ako sami to ne dozvolite.

"Ne može niti treba iko da vam zabrani da časno i pošteno radite svoj posao. Vi sami unutar novinarske zajednice najbolje znate sve probleme s kojima se suočavate i ukoliko treba nešto popraviti sigurno ste prvi pozvani poduzeti mjere da očuvate dignitet esnafa", kazao je Nikšić.

Naravno da će uvijek biti nezadovoljnih, riječi su premijera, ali se eventualno nezadovoljstvo isključivo treba rješavati na zakonom utvrđen način, nikako pritiscima.

"Niti političari trebaju biti novinari, niti novinari političari. Potrebno nam je isključivo obostrano uvažavanje.
Sloboda izražavanja i medijskog djelovanja jedan je od osnovnih postulata demokratskog društva i nema dileme da svi tome trebamo težiti.
Jedino objektivno zdravo kritičko novinarstvo lišeno ličnih uklona i interesa jeste ono što je našem društvu potrebno", poručio je premijer FBiH.