U sjedištu Vlade

Nikšić održao važan sastanak sa menadžerom IFC-a: Korporacija zaniteresovana za podršku FBiH u razvoju provatnog sektora

IFC je Međunarodna finansijska korporacija koja je članica grupacije Svjetske banke

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić sastao se danas u sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu sa regionalnim menadžerom Međunarodne finansijske korporacije (IFC) za zapadni Balkan Nicolasom Marquierom koji se nalazi u dvodnevnoj posjeti Bosni i Hercegovini.

Na sastanku je razgovarano o opredijeljenosti ove finansijske institucije, koja je članica grupacije Svjetske banke, za finansiranje razvoja privatnog sektora, te su istaknute mogućnosti podrške Federaciji BiH u finansiranju budućih infrastrukturnih i energetskih projekata.

Posebno je naglašen interes IFC-a za investicije u privatni sektor u FBiH, ali i mogućnosti ulaganja kroz javno-privatno partnerstvo. Potvrđeno je i opredjeljenje Međunarodne finansijske korporacije za privlačenje velikih kompanija i investitora za projekte obnovljivih izvora energije u okviru procesa pravedne tranzicije i zelene ekonomije, kao i projekte saobraćajne infrastrukture.

Nikšić je kazao da je jedan od najvećih prioriteta Vlade pravedna tranzicija, te da postoji mogućnost da se IFC uključi u taj sveobuhvatan projekt. Također, rekao je da je u toku finalizacija prednacrta zakona o javno-privatnom partnerstvu, koji će biti osnova za provođenje projekata po ovom modelu, te koji će pojednostaviti korištenje prilika za razvoj domaće ekonomije i otvoriti pristup dodatnom finansiranju.

"Mogućnosti saradnje u budućim potencijalnim modelima javno-privatnog partnerstva su velike u elektroenergetskom sektoru kada je riječ o ulaganjima u solare i vjetroparkove, kao i korištenje hidropotencijala. Među prioritetima je i unapređenje i modernizacija komunikacijske infrastrukture", kazao je premijer FBiH.

Istakao je da Vlada FBiH uz poticaje proizvodnjama, privatni sektor podržava i putem Razvojne banke FBiH kroz različite programe kao što su posebne kreditne linije, sufinansiranje otplate kamata, nabavke mašina, te drugih vidova podrške domaćim kompanijama. Nikšić je ukazao i na mogućnost zajedničke saradnje IFC-a i Razvojne banke u podršci privatnom sektoru.

"Opredjeljenje Vlade Federacije BiH je da osiguramo dodatna sredstva koja bi otvorila velike perpsektive privatnom sektoru, s obzirom na mogućnosti Razvojne banke FBiH da podrži projekte koji su od značaja za ekonomski razvoj. Mi smo opredijeljeni da Razvojna banka upravo svoju ulogu fokusira na podršku privredi", dodao je federalni premijer.

Regionalni menadžer IFC-a za zapadni Balkan ovom prilikom istakao je zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom koja se ogledala i u savjetodavnoj ulozi, te izrazio zahvalnost na iskazanom interesu Vlade FBiH za nastavak zajedničkog stvaranja uslova u budućim značajnim investiranjima u privredu Federacije BiH, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.