PREMIJER FBIH

Nikšić u posjeti Razvojnoj banci: Fokus na provedbi zajedničkih projekata

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić posjetili su Razvojnu banku FBiH. Domaćin sastanka bio je v.d. predsjednik Uprave Razvojne banke FBiH Borislav Trlin.

Razgovaralo se o provedbi zajedničkih projekata Razvojne banke i Vlade Federacije BiH, uključujući Projekat Svjetske banke za podršku malim i srednjim preduzećima, kao i o provedbi Garancijskog fonda Federacije Bosne i Hercegovine. Kroz Garancijski fond, Razvojna banka izdala je više od 1.000 garancija u iznosu od 270 miliona KM, olakšavajući plasman 540 miliona KM kreditnih sredstava u realni sektor iz komercijalnih banaka pod povoljnijim uvjetima u odnosu na tržišne standarde. Time je direktno podržano oko 600 firmi iz 66 općina Federacije BiH, koje zapošljavaju skoro 30.000 zaposlenih.

Također, Skupština banke, odnosno Vlada Federacije BiH, nedavno je usvojila Strateški dokument poslovanja Razvojne banke FBiH za period 2024-2027. godine. Taj dokument kreiran je prvi put u historiji banke i u njemu su analizirane njene dosadašnje slabosti, ali i prilike za poboljšanje poslovanja, s ciljem jačanja uloge banke na tržištu. Identificirani su ključni strateški ciljevi, mjere, prioriteti, fokusi i akcioni planovi, sve prateći Strategiju razvoja Federacije Bosne i Hercegovine 2021-2027.

Dokument posebno stavlja u fokus sinergijsko djelovanje banke sa Vladom Federacije BiH i njenim ministarstvima kako bi se podržali projekti privrednika, koji su ključni za razvoj Federacije BiH.

Pokazatelji poslovanja dokazuju da se interes privrednika za saradnju sa Razvojnom bankom FBiH kontinuirano povećava i to zahvaljujući povoljnim uslovima finansiranja i projektima kreiranim u saradnji s resornim ministarstvima. Naprimjer, do sada je sa Federalnim ministarstvom okoliša i turizma za turističke djelatnike kreirana kreditna linija u okviru koje Ministarstvo pokriva iznos kamate i naknade za obradu kredita u 100 postotnom iznosu za cijeli period otplate. Sa Federalnim ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva kreirana je kreditna linija uz grant sredstva do 35 posto od iznosa projekta, a sa Federalnim ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta u pripremi je projekt podrške izvoznicima za povećanje konkurentnosti uz grant sredstva Ministarstva.

Tokom sastanka s ministrom Lakićem dogovoreno je formiranje i sastanak radnih grupa koje će činiti predstavnici Razvojne banke FBiH i Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, s ciljem kreiranja zajedničkih inicijativa i programa podrške privrednicima za povećanje energetske efikasnosti.

Novi sastav Uprave Razvojne banke FBiH radi od početka ove godine, a v.d. predsjednik Uprave Trlin informisao je prisutne da će plan plasmana za 2024. godinu, koji predviđa povećanje od 35 posto u odnosu na prethodnu godinu, biti ispunjen već u prvom polugodištu ove godine. To je rezultat napora tima Razvojne banke FBiH, uprkos ograničenim kapacitetima u smislu resursa i kapitala.

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić izrazio je zadovoljstvo dosadašnjim radom, postignutim rezultatima i rukovođenjem Razvojne banke FBiH, te podrškom koju daje privrednicima. Naglasio je da je pružanje kvalitetne usluge privrednicima od ključne važnosti, te da Razvojnu banku FBiH treba dodatno jačati kako bi se nastavila pružati najbolja podrška realnom sektoru. To je, kako je premijer istakao, i predviđeno usvojenim Strateškim dokumentom.

Premijer Nikšić naglasio je da Vlada Federacije BiH, sa svojim ministarstvima i institucijama poput Razvojne banke FBiH, kontinuirano iznalazi rješenja kako bi se pojačala podrška projektima koji doprinose rastu i razvoju privrede i Federacije u cjelini, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.