Vijesti

Ništa ne valja pod milim bogom: Skupština KS nije usvojila nijedan izvještaj kantonalnih zdravstvenih ustanova

Skupština Kantona Sarajevo nije danas na zasjedanju usvojila izvještaje o radu i finansijskom poslovanju za 2020.godinu sedam kantonalnih zdravstvenih institucija.

Usvojen je samo izvještaj o finansijskom poslovanju JU Psihijatrijska bolnica.

Zastupnici Skupštine KS danas nisu usvojili izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda zdravstvenog osiguranja KS, Doma zdravlja, Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, Zavoda za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva, Apoteke Sarajevo, Zavoda za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP, te Kliničkog  centra Univerziteta u Sarajevu.

Nije prošao ni izvještaj JU Služba za zapošljavanje KS.

U Izvještaju o radu i finansijskom poslovanju Zavoda zdravstvenog osiguranja KS za 2020. godinu navodi se da je na dan 31.12.2020. godine na obavezno zdravstveno osiguranje bilo prijavljeno 423.779 osiguranih osoba, što je za 3.490 osiguranih manje u odnosu na prethodnu godinu. U strukturi osiguranih 311.639 je nosilaca osiguranja ili 74 posto, a članova porodica osiguranih je 112.140 ili 26 posto.

Ukupni prihodi Zavoda u 2020. godini ostvareni su u iznosu od 424.416.186 KM i u odnosu na plan manji su za 0,4 posto, ili u apsolutnom iznosu manju su za 1.587.814 KM, a u odnosu na prethodnu godinu manji su za 0,5 posto, ili u apsolutnom iznosu manje za 2.204.623 KM. Pad ostvarenih prihoda je posljedica negativnih uticaja pandemije na privredna kretanja u 2020. godini.

Ukupni rashodi i izdaci Zavoda u 2020. godini izvršeni su u iznosu od 434.754.750 KM, od čega rashodi iznose 430.216.357 KM, a izdaci 4.538.393 KM.

Po završetku 37. sjednice, danas bi trebala biti održana i 38. sjednica Skupštine KS, a na dnevnom redu će, osim informacije o epidemiološkoj situaciji u Kantonu Sarajevo, biti i Nacrt Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave KS, te Prijedlog odluke o potvrđivanju rješenja o razrješenju ministrice za pravdu i upravu Lejle Brčić ali i imenovanju nove, a za tu funkciju je predložena Darja Softić-Kadenić.