Povukli podnesak

Novalićevi advokati tvrde da mu neko sabotira molbu za pomilovanje: Neko je istrgao ključne stranice, pokušali su frizirati

Molba je podnesena kako bi se kupilo vrijeme, a ne zbog pomilovanja, navodi advokat

Pravni tim pravomoćno presuđenog Fadila Novalića povukao je molbu za pomilovanje, tvrdeći da postoje sumnje u neovlašteno 'friziranje' sadržaja.

Ovu informaciju potvrdio je za Raport advokat Elmir Jahić.

Ističe da ga ujedno i razočarava i usrećuje što će se, kako kaže, potvrditi priča koju on, otkako je postao član advokatskog tima Novalića, zagovara.

Kako je pojasnio za Raport, molba je povučena zbog postojanja osnova sumnje da je neko u Ministarstvu pravde BiH 'frizirao' sadržaj molbe na način da je istrgao nekoliko najrelevantnijih stranica koje su trebale Predsjedništvu BiH dati pravu sliku događanja.

"Molbu smo predali Ministarstvu pravde BiH koje je tu molbu dostavilo Predsjedništvu BiH, međutim, u toj molbi su istrgnute, ukradene ili sakrivene nekoliko stranica molbe. Predsjedništvo BiH je to otkrilo i tražilo da se istraži ko, zbog čega i zašto je to uradio i da se to kompletira."

Ističe da je molba podnesena samo kako bi se kupilo vrijeme, a ne zbog pomilovanja.

"Molba je podnesena bila iz razloga da bi se odgodilo izvršenje sankcije dok ne završi ugovorom preuzete obveze jer neizvršenjem će nastati teško nadoknadiva šteta po Novalića, zatim firmu naručioca posla i firme iz EU", kazao nam je Jahić.

Raport je u posjedu Podneska o povlačenju molbe u kojoj stoji:

Podnesak o povlačenju molbe

“Povlačim molbu za pomilovanje koja je 07. februara 2024., podnesena putem Ministarstva pravde, imajući u vidu da su prestali razlozi definirani članom 145. Stav 1. Tačka 9, Zakon o izvršenju krivičnih sankcija BiH te zbog postojanja osnova sumnje da je izvršeno neovlašteno friziranje podnesene molbe za pomilovanje, imajući u vidu da je zbog neovlaštenog friziranja Predsjedništvo BiH zatražilo od Ministarstva pravde da se objasne sumnje u neovlašteno friziranje sadržaja molbe za pomilovanje, i da se iste otklone dostavljanjem nedostajućih dijelova koji čine integralni tekst molbe za pomilovanje”, navedeno je u podnesku.

Naglašava da advokatski tim Novalića zbog toga najavljuje ponavljanje postupka.

"Činjenica je da su sakrivene prave informacije tako da ću ja u narednom periodu podnijeti i krivične prijave protiv NN lica. Zatražit ću od nadležnih da to otkriju, ako ne otkriju onda ću ja izaći sa imenima i prezentovati to", rekao je.

Dodaje da je još utvrdio da su poruke sa telefona, koje su osobe u tom postupku dobrovoljno predale, brisane prije nego što su dostavljene Sudu uz izvještaj da je naredba o izuzimanju realizirana.

"Vještačenje je potvrdilo da su poruke brisane, a ja ću provesti novo vještačenje koje će otkriti koje poruke su brisane. Ne vjerujem da su to poruke koje diskriminiraju Novalića, a javnost nek zaključi koje su to poruke onda brisane", govori Novalićev advokat za Raport.

Dodaje da je riječ o više telefona, odnosno da su poruke brisane sa više telefona.

Osim toga, navodi i da je vještaku Agencije za forenziku istekla licenca za rad na programu koji je korišten za vještačenje.

Podsjetimo, ranije je Ministarstvo pravde kazalo da Novalićevom zahtjevu za pomilovanje ne treba udovoljiti. Negativno mišljenje nedavno je poslao i Sud BiH i taj spis također je stigao na adresu Predsjedništva BiH.