Pročitana optužnica

Novi detalji sa današnjeg ročišta Hadžibajriću: Otkriveno kako je iskoristio pandemiju za ličnu promociju pred izbore

Hadžibajrić Ibrahim akcija Start

Danas je na Kantonalnom sudu u Sarajevu nastavljeno čitanje optužnice u predmetu koji se vodi protiv bivšeg načelnika općine Stari Grad Ibrahima Hadžibajrića, njegovog sina Seida, Elmedina Karišika, Alme Destanović, Fahrudina Novalije i firme Plaza Group koji se terete za organizirani kriminal i druga krivična djela.

Podsjetimo, glavni pretres je počeo jučer, ali je zbog opširnosti optužnice nastavljen i danas.

Tužilac Marko Močević, koji je danas mijenjao glavnog tužioca u ovom predmetu Samira Selimovića, nastavio je sa čitanjem optužnice čiji je sadržaj sačinjen na 43 stranice.

Tako se u tački 9. navodi da je Ibrahim Hadžibajrić iskoristio stanje prirodne nesreće u proljeće 2020. (pandemiju koronavirusa) u svrhu sopstvene promocije pred Lokalne izbore i tako oštetio budžet Općine za više od 150 hiljada KM.

Tačkom 10. Ibrahim Hadžibajrić se tereti da Uredu za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo nije prijavio nekoliko stotina hiljada KM, koje je posjedovao on i članovi njegove porodice na tekućim, deviznim i oročenim računima u komercijalnim bh. bankama.

Dalje su izneseni detalji o zloupotrebi položaja na način da je dodjeljivao općinske zgrade i prostore na korištenje streljačkom klubu "Point" bez prethodnih konkursa, sa njima potpisao sporazum kojim se klub obavezao na raspolaganje općini kao posebna jedinica civilne zaštite. Hadžibajrić je, svjestan da ne postoji 'posebna jedinica' Civilne zaštite, sa njima potpisao sporazum te im naložio nošenje oružja i čuvanje municije. Time je oštetio budžet Općine za 100.000 KM.

Tačkom 12 optužnice Ibrahim Hadžibajrić i Alma Destanović se terete da su prekoračenjem svojih službenih ovlaštenja zaobilazili Općinsko vijeće Općine Stari Grad za donošenje odluka o upravljanju imovinom Općine, kako bi ih dodijelili firmama ‘Parking tim’, ‘EuroPark’ i ‘Šemrani’, u kojima je Elmedin Karišik postavio pojedine osobe za direktore, a u stvarnosti su on i Seid Hadžibajrić vodili sve poslove i zajedno s Ibrahimom Hadžibajrićem dijelili novac koji su te firme ostvarivale izdavanjem.

Također, Destanović i Hadžibajrić se terete da su u periodu od 2016. do 2019. godine nezakonito izdavali odobrenja za građenje pravnom licu “Amko komerc“ ulici Dženetića čikma.

U narednoj tački je opisano kako su Ibrahim i Seid Hadžibajrić zajedno oštetili općinu za više od 137.000 KM. Naime, Fahrudin Novalija se tereti da je dao mito Ibrahimu Hadžibajriću za nezakonitu prodaju zemljišta u Ulici Maguda koje je nacionalni spomenik i to tako da nisu pribavili mišljenje Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika. Zemljište je u ime Ibrahima Hadžibajrića, kao prljav novac, oprao Seid Hadžibajrić, a Ibrahim Hadžibajrić od njega kupio apartman u opštini Baška Voda u Hrvatskoj.

Zadnjom tačkom optužnice Elmedin Karišik se tereti da kao direktor "Plaza Group" nije uknjižio pravo vlasništva nad nekretninom, odnosno parcelom od 46 metara kvadratnih.

Čitanje optužnice tužilac Močević završio je navođenjem krivičnih djela za koja se terete.

Ibrahim Hadžibajrić se tereti za organizovani kriminal u vezi sa zloupotrebom položaja ili ovlaštenja, primanje dara i drugih oblika koristi, pranje novca, krivotvorenje službene isprave, sprečavanje dokazivanja i davanjem lažnih podataka o imovini i prihodima.

Karišik se tereti za organizovani kriminal u vezi sa davanjem dara i drugih oblika koristi, pranje novca, davanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem, davanje lažnog iskaza i zloupotrebu ovlaštenja u privrednom poslovanju.

Seid Hadžibajrić se tereti za organizovani kriminal u vezi s pranjem novca i primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem.

Destanović se tereti za organizovani kriminal u vezi sa zloupotrebom položaja ili ovlaštenja i pranje novca. Ona je ova djela, prema Tužilaštvu, počinila kao sekretar uprave Općine Stari Grad.

Optužnica tereti Novaliju da je počinio “davanje dara i drugih oblika koristi”, dok je firma “Plaza Group“ Sarajevo optužena da je počinila zloupotrebu ovlaštenja u privrednom poslovanju.

Uvodno izlaganje u ovom predmetu zakazano je za 27. juni u 13:30 sati.