data saglasnost

Novi pravilnik o službenim vozilima u RAK-u: 300.000 KM za specijalizirana vozila, 120.000 za putnička

Vijeće ministara BiH dalo je saglasnost na Prijedlog pravilnika o uvjetima nabavke i načinu korištenja službenih vozila za specijalizirane namjene u Regulatornoj agenciji za komunikacije (RAK) BiH, a radi usklađivanja s Pravilnikom o uvjetima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama BiH.

Novim pravilnikom je predviđeno da RAK BiH raspolaže s osam službenih vozila za specijalizirane namjene, kao i prema sada važećem pravilniku, od čega pet specijaliziranih monitoring vozila maksimalne nabavne vrijednosti do 300.000 KM i tri specijalna putnička/terenska vozila maksimalne nabavne vrijednosti do 120.000 KM.

Novim pravilnikom se ostvaruju određene budžetske uštede u odnosu na aktuelni pravilnik o korištenju specijaliziranih službenih vozila u RAK-u BiH, s obzirom na to da je jedinična cijena specijaliziranog monitoring vozila smanjena za 550.000 KM, dok je jedinična cijena specijalnog putničkog/terenskog vozila povećana za 30.000 KM i sada iznosi 120.000 KM.

U narednom trogodišnjem periodu nije planirana nabavka novih službenih vozila za specijalizirane namjene.