konferencija

Obilježena 22. godišnjica članstva BiH u Vijeću Evrope. Gdje smo sad?

Članstvo Bosne i Hercegovine u Vijeću Evrope (VE) prije 22 godine predstavljalo je prvi integracijski korak u skupinu zemalja koje baštine vrijednosti slobode, poštivanja ljudskih prava, demokartije i vladavine prava kao temeljenih vrijednosti koje se trebaju dublje ukorijeniti na prostoru jugoistoka Evrope, rečeno je danas na konferenciji u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine povodom obilježavanja 75. godišnjice osnivanja VE i 22. godišnjice članstva BiH u toj organizaciji.

Predsjedavajući delegacije Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evope (PSVE) Saša Magazinović, koji je domaćin konferencije, kazao je da se VE danas prepoznaje kao kuća ljudskih prava, te da je članstvo BiH u toj kući veoma važno.

"Članstvom je omogućen pristup Evropskom sudu za ljuska prava gdje su mnogi građani BiH dokazali svoju diskriminaciju i čije su odluke definirale budućnost BiH", kazao je.

Podsjetio je da je Evropska konvencija o ljudskim pravima usvojena samo godinu nakon osnivanja VE, a spomenuo je i značaj Istanbulske konvencije i Venecijanske komisije.

"O nekim institucijama VE smo naučili na teži način, tako što smo bili predmet mogućih sankcija u slučaju MONEYVAL-a. Ali ispunjavanjem uslova prema njima, BiH je postala jača i otpornija na pranje novca i finansiranje terorizma", zaključio je Magazinović.

Zamjenik ministra vanjskih poslova BiH Josip Brkić podsjetio je da je nakon pada Berlinskog zida, VE napravilo veliki utjecaj i ostavilo dubok trag na sve zemlje koje su u tranziciji, tako i na BiH.

Zahvaljujući članstvu u Vijeću Evrope, dodao je Brkić, BiH danas izgleda bolje nego što je to bilo prije 22 godine, kao i da je članstvo u toj organizaciji pomoglo mnogo BiH i na vanjskopolitičkom planu.

Konferencija, čiji je centralni panel "Doprinos članstva BiH u Vijeću Europe u osnaživanju demokratskih institucija BiH", bila je prigoda da se naglasi značaj Vijeća Europe u jačanju i promoviranju demokratskih vrijednosti, ljudskih prava i vladavine prava.

Preuzevši ispunjavanje obveza koje proizilaze iz članstva, Bosna i Hercegovina je 24. aprila 2002. godine postala 44. država članica Vijeća Europe. Usvajanjem više od 90 konvencija i pratećih protokola, BiH je prepoznata kao kooperativna članica Vijeća Europe koja dijeli i promovira vrijednosti Vijeća Europe te ostaje predana nastavku tog puta.

Konferenciji je, pored zastupnika i delegata domova PSBiH, prisustvovao veliki broj visokih gostiju, prije svega ambasadora te predstavnika organizacija međunarodne zajednice koje djeluju u BiH, zatim Vijeća ministara, tijela vlasti u Bosni i Hercegovini, organizacija civilnog društva i drugi gosti.