strateški nivo

Održan vanredni sastanak rukovodilaca tužilaštava i policijskih tijela. Domaćin bio Vahidin Munjić

Federalna uprava policije bila je danas domaćin vanrednog sastanka rukovodilaca tužilaštava i policijskih tijela na strateškom nivou. Ovaj vid saradnje tužilaštava i policije realizuje se uz podršku Odjela za unapređenje efikasnosti i kvaliteta rada u tužilaštvima i Projekta „Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa” Sekretarijata Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine.

Teme Strateškog foruma odnosile su se na pregled rezultata rada i poduzetih mjera i aktivnosti u procesuiranju predmeta korupcije i organizovanog kriminala, sa posebnim fokusom na predmete korupcije i organizovanog kriminala na visokom nivou.

Razgovarano je o najvažnijim pitanjima saradnje tužilaštava i policijskih agencija, kao i aktivnostima koje se odnose na borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Na Forumu su učestvovali Ahmed Mešić šef Odsjeka za krijumčarenje ljudi i trgovinu ljudima Tužilaštva BiH, Munib Halilović glavni federalni tužilac Federalnog tužilaštva FBiH, Željka Radović glavna republička tužiteljica Republičkog javnog tužilaštva RS, Zekerija Mujkanović glavni tužilac Tužilaštva Brčko distrikta BiH, Darko Ćulum direktor Državne agencije za istrage i zaštitu-SIPA, Snežana Radivojević načelnica kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova RS, Vahidin Munjić direktor Federalne uprave policije, Goran Pisić šef Policije Brčko distrikta BiH, predstavnice Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH Amila Rahić i Aleksandra Todorović, te predstavnik Federalne uprave policije Emil Sućeska.