Politika

Ovo su zaključci 10. sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

Vijeće ministara BiH na današnjoj sjednici jednoglasno je utvrdilo Prijedlog amandmana broj 1 na Sporazum o zajmu između Bosne i Hercegovine ("zajmoprimac") i Međunarodne banke za obnovu i razvoj ("banka") - projekt restrukturiranja željeznica Republike Srpske - zajam IBRD br. 8808-BA.

Prijedlog amandmana ne sadrži novo zaduženje za Bosnu i Hercegovinu već se samo produžava trajanje kreditnog aranžmana do 31. 12. 2024. godine, kada bi trebao biti zatvoren ovaj projekt.

Ranije je Međunarodna banka za obnovu i razvoj odobrila zajam Bosni i Hercegovini u iznosu 51.300.000,00 eura, s alokacijom na RS, odnosno Željeznice RS.

Prijedlog amandmana s Osnovama za njegovo zaključivanje bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za potpisnika iz BiH predložen je ministar finansija i trezora.

Sporazum sa Vladom Kuvajta

Na sjednici je jednoglasno utvrđen Prijedlog osnova i određeno izaslanstvo za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Države Kuvajt o saradnji u oblasti odbrane, koji je predložilo Ministarstvo obrane.

Na ovaj način želi se stvoriti pravni okvir za jačanje saradnje u brojnim vojnim oblastima, uključujući, među ostalim, vojnu edukaciju i obuku, logističku potporu, upravljanje krizama, vojnu medicinu i namjensku industriju.

Vrsta i opseg saradnje u oblasti odbrane bit će usaglašeni putem godišnjih planova bilateralne saradnje.

Prijedlog osnova za zaključivanje ovog sporazuma bit će dostavljen Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika predložen je ministar odbrane.

Sporazum o zajmu 39 miliona eura od MMF-a

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog odluke o ratifikaciji Sporazuma o zajmu (Drugi projekt podrške zapošljavanju) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, koji je potpisan 9. februara 2023. godine u Sarajevu.

Ministarstvo vanjskih poslova uputit će Prijedlog odluke o ratifikaciji ovog sporazuma Predsjedništvu BiH u daljnju procedure usvajanja.

Riječ je o sporazumu o zajmu vrijednom 39 miliona eura, a sredstva će biti usmjerena za povećanje zaposlenosti u privatnom sektoru, od čega će 25 miliona eura biti alocirano na Federaciju BiH, a 14 miliona eura za RS.

Djelovanje u oblasti klime

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o pridruživanju koaliciji ministara finansija za djelovanje u oblasti klime.

Ministarstvo finansija i trezora BiH podnijet će aplikaciju zа članstvo Sekretarijatu Koalicije ministara finansija zа djelovanje u oblasti klime.

Bosna i Hercegovina članstvom u Koaliciji ministara finansija za djelovanje u oblasti klime, putem Ministarstva finansija i trezora, pridružuje se donositeljima odluka о fiskalnim i ekonomskim politikama iz više оd 70 zemalja članica radi upravljanja globalnim odgovorom na klimatske promjene.

Koalicija je osnovana u aprilu 2019. godine a njezine aktivnosti uključuju ekonomski i finansijski aspekt zelene transformacije, strategije dekarbonizacije i određivanja cijena ugljika, finansiranje prilagodbe na klimatske promjene, kao i razvitak znanja, vještina i alata uz razmjenu najbolje prakse za uvrštavanje klimatskih aspekata u ekonomske i finansijske politike.

Razvijanje procedura povratka državljana BiH iz Sirije i Iraka

Na prijedlog Ministarstva sigurnosti donesena je Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Koordinacijskog tima za razvijanje sistema i procedura povratka i prihvata državljana Bosne i Hercegovine iz zone sukoba Sirije i Iraka, uz tehničke korekcije na sjednici.

Riječ je o funkcionalnim izmjenama manjeg broja članova Koordinacijskog tima, na prijedlog institucija iz kojih dolaze, a zbog nemogućnosti učešća u radu ovog tima ranije imenovanih članova.

Koordinacijski tim sastavljen od predstavnika mjerodavnih državnih, entitetskih i institucija Brčko distrikta BiH ranije je imenovan kao interresorno, stručno tijelo Vijeća ministara BiH za razvijanje sistema i procedura za siguran, human i kontroliran povratak i prihvat državljana BiH iz zona sukoba Sirije i Iraka te koordiniranje procesa njihove repatrijacije.

Pregled realizacije zaključaka Vijeća ministara BiH u 2022.

Na prijedlog Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH razmotren je Pregled realizacije zaključaka Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za razdoblje 1. 1. - 31. 12. 2022. godine.

Pregledom je obuhvaćeno 35 institucija Vijeća ministara BiH koje su od ukupno donesenih 578 zaključaka realizirale njih 483 ili 84 %, a 95 zaključaka nije realizirano. Sastavni dio ovog pregleda je izjašnjenje ukupno 57 institucija o stepenu realizacije zaključaka za koje su zadužene sve institucije Vijeća ministara BiH.

Ovaj pregled praćen je odgovarajućim zaključcima kojima se želi ubrzati realizacija zaključaka i na taj način unaprijediti učinkovitost rada Vijeća ministara BiH.

Imenovanje odbrambenog atašea Velike Britanije u BiH

Na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova dana je saglasnost za imenovanje Edwarda Thomasa Taylora na dužnost odbrambenog atašea Velike Britanije u Bosni i Hercegovini, sa sjedištem u Sarajevu.

Saglasnost za glasanje državljana Turske u BiH

Vijeće ministara BiH dalo je saglasnost za glasanje državljana Republike Turske na teritoriju Bosne i Hercegovine u razdoblju 5. – 7. 5. 2023. godine, u prvom krugu, i u razdoblju 20. – 21. 5. 2023. godine, u drugom krugu, u povodu održavanja predsjedničkih izbora.

Turski državljani koji borave u BiH mogu glasovati u Ambasadi Republike Turske u Sarajevu i njenim generalnim konzulatima u Banjoj Luci i Mostaru u terminu od 9:00 do 21:00 sat u prvom krugu glasovanja te od 8:00 do 23:00 sata u drugom krugu glasovanja.