Produbljuju se razlike

Ozbiljna upozorenja organizacija: Socijalna nejednakost u Njemačkoj u porastu, tri miliona djece živi u siromaštvu!

Organizacije i stručnjaci upozoravaju da siromaštvo i socijalna nejednakost u Njemačkoj rastu te da tri miliona djece živi u siromaštvu.

U Njemačkoj, koja se može pohvaliti socijalnom tržišnom ekonomijom, siromaštvo i društvena nejednakost su u porastu. Sve je više beskućnika i djece koja žive u siromaštvu. Stoga i Vijeće Evrope također poziva zemlju da poduzme mjere.

Naime, Vijeće Evrope poziva Njemačku, koja je 2015. otvorila vrata brojnim izbjeglicama, da učini više u borbi protiv teških socijalnih uvjeta u kojima živi oko petina stanovnika te zemlje.

Njemačka vlada je malo povećala socijalnu pomoć zbog nestašice, ali je podbacila posebno na području stambene politike. Produbljuju se razlike u zemlji.

Organizacija Tafel sa svojih 60.000 volontera širom Njemačke brine da višak hrane koji bi završio u smeću stigne do gladnih, a takvih je sve više.

"Imali smo jednu vladu 16 godina, a drugu zadnje dvije. Među njima nema velike razlike. Pogotovo ne za ljude pogođene siromaštvom. Mnogo je pokušaja da se situacija poboljša, ali nisu uspjeli", rekla je Sabine Werth , osnivačica organizacije Tafel .

Prije tri desetljeća u Njemačkoj je u siromaštvu živjelo 1,2 miliona djece, danas ih je već tri miliona. Visoka razina siromaštva i socijalne deprivacije u suprotnosti je s bogatstvom zemlje, navodi Vijeće Evrope u izvještaju za Njemačku.

Njegova povjerenica za ljudska prava Dunja Mijatović upozorava Njemačku na sve veće teškoće.

Pozdravlja mjere njemačke vlade za reformu sistema socijalne zaštite i povećanje socijalnih naknada, ali to očito nije dovoljno.

Njemačka ministrica porodice Lisa Paus krajem ljeta prošle godine ušla je u žestoku političku bitku s ministrom finansija. Zatražila je dodatnih 12 milijardi eura za obnovljeni sistem dječjih doplataka upravo za prevladavanje siromaštva.

U toj je godini ostvareno 2,4 milijarde za te namjene.

U planu je i središnji ured za porodice koji će se brinuti o primjerenoj finansijskoj pomoći. Njemačka također ima sve više beskućnika i rastuću nestašicu stambenog prostora.

Građevinarstvo je u krizi. Političke mjere ne uzimaju maha. Najamnine su uglavnom previsoke.

Vijeće Evrope podsjeća Njemačku da mora intervenirati na tržištu najma kako bi ublažila stambenu krizu.