Disciplinski postupak

Perić tvrdi da je žrtva mafijaškog poduhvata. Od optužbi se branio napadom na medije

Perić se neprimjereno obratio autorici ovog i teksta u kojem je jučer na portalu Raport najavljen današnji početak disciplinskog postupka protiv njega
Branko Perić Sud BiH, afera Respiratori izdvojeno mišljenje
Branko Perić prilikom izricanja presude u aferi Respiratori

Branko Perić, sudija Suda BiH, pojavio se danas u svojstvu optuženog pred prvostepenom Disciplinskom komisijom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) BiH, u sastavu predsjedavajuća Aleksandra Obradović, sutkinja Osnovnog suda Brčko distrikta, Edin Bičo, sudija Kantonalnog suda u Goraždu i tužiteljica Željka Fabić iz Okružnog tužilaštva u Banjoj Luci.

Asmir Baćevac, disciplinski tužilac podnio je protiv sudije Perića disciplinsku tužbu po više osnova. Prvo, jer je Perić 5. aprila ove godine kao predsjedavajući Sudskog vijeća u predmetu "Fadil Novalić i drugi" javno pročitao svoje izdvojeno mišljenje u odnosu na presudu, čime je prema navodima iz tužbe prekršio više članova Zakona o krivičnom postupku BiH.

Perić se tereti i da je u jednom drugom predmetu kao predsjedavajući Sudskog vijeća neopravdano zakasnio s izradom odluka zbog čega je došlo do kašnjenja u provedbi određenih radnji. Nije navedeno o kojem se predmetu radi, niti je pojašnjeno šta je Perić konkretno propustio uraditi.

Ko je "tužilačko-medijska mafija"?

Također, Perić je na disciplinsku odgovornost pozvan i zbog toga što je u junu ove godine izdao saopćenje za javnost u kojem je, između ostalog, naveo:

"Tužilačko-medijska mafija je nakon disciplinskog postupka izdejstvovala pokretanje i predistražnog krivičnog postupka protiv mene zbog počinjenja krivičnih djela odavanja tajnih podataka i kršenja zakona od sudije iz Krivičnog zakona BiH, počinjenih objavljivanjem izdvojenog mišljenja prilikom objavljivanja presude u svojstvu predsjednika vijeća u krivičnom predmetu 'Novalić i drugi'", naveo je Perić tada u saopćenju.

Disciplinski tužilac ocijenio je da je na ovaj način sudija Perić diskreditirao rad pravosudnih organa, te da je prekršio Zakon o VSTV-u.

Branko Perić nije dostavio pisani odgovor na tužbu, a od optužbi se branio kontaoptužbama. U tom smislu Perić je prije svega pokušao omalovažiti sve one koji su se usudili spočitati mu kršenje zakona po bilo kojoj od tačaka iz disciplinske tužbe.

Izjašnjavajući se o tužbi Perić je kazao da je tužbu protiv njega podnijela "administrativna struktura" VSTV-a, te je ocijenio da Ured disciplinskog tužioca "nije nezavisno tijelo" kao i da "izvšna vlast podriva nezavisno pravosuđe".

"Nakon 30 godina provedenih u pravosuđu izveden sam pred disciplinski sud pod optužbom da sam prekršio neke odredbe. Tužilac se u mom disciplinskom slučaju pojavljuje kao vrhovni autoritet u tumačenju odredaba ZKP-a i arbitar u ocjeni zakonitosti rada sudije. Ovaj disciplinski slučaj otvara niz važnih pitanja za pravosudni sistem i standarde nezavisnog pravosuđa i vladavine prava. Ured disciplinskog tužioca nije nezavisno pravosudno tijelo. U njemu nema nijednog disciplinskog tužioca sa sudijskim ili tužilačkim iskustvom. Pred nama je slučaj iz kojeg se vidi kako izvršna vlast podriva pravosudnu nezavisnost. Da li je primjereno da sudije poziva na disciplinsku odgovornost neko ko nema nikakvog pravosudnog iskustva? Nemam namjeru da potcjenjujem kolege koji zastupaju tužbu. Želim da ukažem na apsurd reformskog rješenja koje za proklamovani cilj ima izgradnju nezavisnog pravosuđa. O odgovornosti sudija mogu odlučivati viši profesionalni autoriteti ili autoriteti ravni njima. Bez takvog standarda sudije su osuđene na procesna ponižavanja i osude prije suđenja. U nekim zemljama razvijene demokratije sudijama i predsjedniku države sudi najviši sud i u prvom i u drugom stepenu. Na taj način se daje značaj sudskoj profesiji, pravosudnim institucijama i vladavini prava. Danas u BiH mladi diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom može da izvede pred pravosudni sud, sudiju najvišeg suda", kazao je Perić u uvodnoj riječi.

On je problematizirao i to što je riječ o predmetima koji su u toku.

"Drugi problem koji otvara ovaj disciplinski postupak odnosi se na uplitanje disciplinskog tužioca u postupke koji teku pred sudom. Da li disciplinski tužilac ima takvu nadležnost? Iz čega disciplinski tužilac izvodi pravo da tumači da li sam ja kao predsjednik sudskog vijeća pravilno obrazložio objavljenu presudu u krivičnoj stvari i da li sam u vršenju sudijskih ovlaštenja doprinio zastari opoziva uslovne osude?

Sudite jednom sudiji zbog javno iznijetog mišljenja u sudskom postupku u kome je donosio odluku. Kako je moguće sudiji suditi zbog pravnog mišljenja? Sudija nema ništa drugo da ponudi javnosti osim mišljenja.

Iz činjeničnog opisa mog disciplinskog prekršaja koji se odnosi na izdvojeno mišljenje nije moguće zaključiti na koji način sam prekršio navedene procesne odredbe iz članova u kojima se uopšte ne spominje izdvojeno mišljenje. U čemu onda tužilac vidi postupanje koje je suprotno tim odredbama? Bio sam zaprepašten pravnim neznanjem i lakoćom sa kojom jedan mlad čovjek optužuje sudiju", nastavio je Perić.

Perić je danas kazao i da su o načinu objavljivanja presude u predmetu "Fadil Novalić i drugi" jednoglasno s njim odlučili i sudije Braco Stupar i Goran Radević, koje će kako je najavio pozvati za svjedoke.

"Nije to bila moja lična odluka. Bili smo prisiljeni da na taj način objavimo odluku zato što je dan ranije, a nakon što smo obavili vijećanje i glasanje, 'Dnevni avaz' već objavio da je presuda donesena uz moje izdvojeno mišljenje. Smatrali smo da je nakon medijskog prodora u tajnost vijećanja i glasanja - javno objavljivanje pravnih mišljenja jedini način da javnost zna na koji način je presuda donesena i jedini način da zaštitimo ugled suda i autoritet sudskog vijeća.

U sistemima kontinentalnog prava sudska mišljenja se izdvajaju u Evropskom sudu za ljudska prava, Haškom tribunalu, ustavnim sudovima i u najvišim redovnim sudovima nekih evropskih država. Može li mišljenje sudije u vezi s pravnom stvari o kojoj odlučuje biti društveno opasno, zbog čega ga je neophodno držati u tajnosti? Šta bi bio legitimni cilj za zabranu iznošenja profesionalnog mišljenja i kažnjavane za njegovo javno saopštavanje?

Obaveza sudije je i da razvija pravo. Sudija ne djeluje u vakuumu. On ne živi u kuli od slonovače. Nema pravne kulture bez javnih mišljenja sudija.

Ovo nije suđenje meni. Ovo je suđenje sudskom mišljenju, slobodi pravne misli i dostojanstvu sudske profesije. U historiji pravosuđa ove zemlje ovaj slučaj će se pominjati kao mračna strana pravosuđa", kazao je Perić.

Međutim, Perić je najbrajajući zemlje u kojima sudije objavljuju izdvojeno mišljenje, ipak kazao da je to u BiH praksa jedino ustavnih sudova. Govoreći o članku (o čemu je Raport već pisao, op. a) u kojem se on zalagao za izmjene Zakona o krivičnom postupku BiH s kojima bi bilo dozvoljeno sudijama da objave izdvojeno mišljenje Perić je kazao da ovom pitanju nadležne institucije u BiH nikada nisu ozbiljno pristupile.

Osvrćući se na optužbe da je diskreditirao pravosudne institucije, Perić je kazao i da je pojam „tužilačko-medijska mafija“ prvi put javno, gostujući u jednoj TV emisiji koristila nekadašnja predsjednica Suda BiH Meddžida Kreso, „pa zbog toga nikada nije odgovarala“.

"Vratila se najcrnja partijska diktatura"

U svom izlaganju Perić je sebe predstavio žrtvom "udruženog djelovanja" Dnevnog avaza i jedne ambasade u BiH koji prema njegovoj ocjeni pokušavaju staviti pravosuđe u BiH pod potpunu političku kontrolu.

"To je mafijaški posao. Sud i Tužilaštvo su postali servisna služba 'Avaza'", kazao je Perić na što ga je predsjedavajuća Komisije, sutkinja Obradović upozorila da ne koristi te termine na ročištu.

Međutim, uprkos upozorenju Perić je nastavio s takvim kvalifikacijama, pri tome ne nudeći konkretne dokaze za svoje tvrdnje, iako je on sudija koji u nekim od najpoznatijih pravosudnih predmeta uvijek traži i „dokaz više“ od tužioca.

"Vratila se najcrnja partijska diktatura", konstatirao je Perić.

Rekao je i da je bio 'primoran' objaviti izdvojeno mišljenje.

"Dan ranije Dnevni avaz objavio da je donesena presuda i da ja imam izdvojeno mišljenje. Da nije bilo medijskih insinuacija vjerovatno ne bih javno obrazlagao presudu. Da ja nisam objavio izdvojeno mišljenje objavio bi ga Dnevni avaz", kazao je Perić dodajući i optužbu da je UDT bio pod pritiskom tog medija da se protiv njega pokrene postupak.

Zanimljivo je da je informaciju o tome da je presuda u predmetu "Fadil Novalić i drugi" donesena i da je Perić izdvojio mišljenje objavio jedan drugi medij, što je lako utvrditi najjednostavnijom pretragom na internetu, međutim Perić uporno obmanjuje ranije javnost, a sada i Disciplinsku komisiju VSTV-a o tome ko je prvi objavio tu vijest.

Također, objava presude u ovom predmetu je bila najavljena za 5. april petnaest dana ranije, pa je čudno zbog čega je bitna informacija ko je dan uoči presude objavio da je ona donesena.

Perić je nabrojao u kojim se zemljama objavljuje izdvojeno mišljenje te je kazao da u BiH izdvojeno mišljenje objavljuju ustavni sudovi. Time je priznao da ostali sudovi, uključujući Sud BiH u kojem je on sudija ne objavljuje javno izdvojena mišljenja, a što je on učinio.

U pokušaju da umanji težinu navoda iz tužbe prema kojima je prekršio Zakon o krivičnom postupku BiH, Perić se zapitao:

"Da li je i moralno da se prikriva izdvojeno mišljenje. Zar presudu ne čini i izdvojeno mišljenje?, upitao je Perić, ali je ipak dodao da je to pitanje koje treba razmatrati.

Perić je predložio da disciplinski tužilac povuče tužbu protiv njega, a ako se nastavi s postupkom ocijenio je da će se to spominjati "kao mračna strana pravosuđa".

Disciplinski tužilac je kazao da neće povući tužbu, a za Perićeve navode kazao je da ih neće komentirati.

Današnje pripremno ročište je prekinuto jer je Komisija ocijenila da je neophodno da disciplinski tužilac doradi tužbu u jednom dijelu. Nastavak ročišta zakazan je za 7. novembar. Tada bi i Perić i disciplinski tužilac trebali predložiti dokaze koji će biti korišteni u postupku.

Sukob s novinarkom Raporta

U pauzi zasjedanja Komisije na kojoj je donijeta odluka o potrebi uređenja tužbe, Perić se neprimjereno obratio autorici ovog i teksta u kojem je jučer na portalu Raport najavljen današnji početak disciplinskog postupka protiv njega.

Jučerašnji tekst Perić je nazvao dijelom "mafijaškog pothvata" protiv njega.

Na upit novinarke Raporta ima li šta demantirati i šta je netačno u tekstu, Perić je kazao da nema ništa demantirati i nije ponudio nikakav dokaz niti argument koji bi išao u prilog njegovoj optužbi, za koju Perić mora znati da podliježe krivičnoj odgovornosti.

Zasmetao mu je dio iz naslova teksta da je postupak koji je počeo za njega “proces života“, te je jedino za taj dio tražio pojašnjenje „šta znači“.

Novinarka Raporta mu je kazala da je upravo on u svom izlaganju pred Komisijom ukazao na važnost ovog postupka za njega i u profesionalnom i u moralnom smislu, a i da su njegovi raniji istupi o ovom postupku potvrdili ovu tezu.

Periću je očigledno zasmetalo i što je novinarka Raporta u jučerašnjem tekstu pojasnila i citirala dio iz Perićevog članka o izdvojenom mišljenju.

Na konstataciju novinarke da se on kao sudija ne može miješati u uređivačku politiku jednog medija i da ne može diktirati šta će novinari pisati, naročito ako je to istina, Perić je kazao „ja sam bio novinar, a vi niste bili sudija“ smatrajući valjda da mu to daje za pravo da vrši pritisak na medije i određuje šta će pisati.

Svemu su prisustvovali novinari iz nekoliko redakcija, a dijelom je Perićevom neprimjerenom izlaganju prisustvovao i disciplinski tužilac koji se ipak uz konstataciju da „to ne smije slušati“ udaljio od aktera ovog razgovora.

Perić se neprimjereno i bespotrebno upustio u raspravu s novinarkom Raporta, kazavši kako je on „uvijek bio na raspolaganju novinarima „i da su novinari od njega napravili idiota“.

Na konstataciju da će ga novinarka Raporta prijaviti, te da će objaviti sve što je rekao u hodniku VSTV-a, Perić je kazao „objavite i prijavite me“.