Politika

Počela prva redovna sjednica u postizbornom mandatu Doma naroda Parlamenta FBiH

Počela je prva redovna sjednica u postizbornom mandatu Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Održava se u sjedištu tog parlamenta u Sarajevu.

Jedna od najavljenih tačaka dnevnog reda je Nacrt zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške osoba sa invaliditetom.

Nacrt ovog zakona je ranije prihvatio Predstavnički dom, pa će tekst biti upućen u javnu raspravu ako ga danas odobri i Dom naroda.

Prema obrazloženju predlagača, Federalne vlade, ovo zakonsko rješenje prvi put donosi definiciju invaliditeta i osobe sa invaliditetom, praveći razliku između invaliditeta i posljedica prirodnog procesa starenja.

Osim ovog zakona, u dnevnom redu je predložena odluka o prihvatanju zaduženja kod Evropske banke za obnovu i razvoj za realizaciju dva projekta u cilju unapređenja javnog prijevoza u Kantonu Sarajevo “Izgradnja tramvajske pruge Ilidža-Hrasnica” i “Javni prijevoz Sarajevo e-Mobility”.

Informacije o aktivnostima u postupku izdavanja energetskih dozvola za izgradnju vjetroelektrana Tušnica, Privrednog društva Winter Wind d.o.o. Tomislavgrad, zatim Široka Draga, privrednog društva „Imres“ d.o.o. Livno, kao i vjetroelektrane Dževa, privrednog društva „Vjetroelektrane“, d.o.o. Glamoč, također su u predloženom dnevnom redu.

Dom naroda treba na ovoj sjednici da razmotri i informaciju o primjeni postojeće Srednjoročne strategije poljoprivrednog sektora u FBiH u 2023. godini do usvajanja nove Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja 2021-2027. te Informaciju o statusu Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH.