pitanja bez odgovora

Počela sjednica Predstavničkog doma, na dnevnom redu dopune Zakona o odbrani BiH

Postavljanjem poslaničkih pitanja na koja su članovi Vijeća ministara Bosne i Hercegovine trebali odgovarati odmah, usmeno, počela je sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

Međutim, poslanici danas nisu dobili odgovor na većinu postavljenih pitanja, jer članovi Vijeća ministara na koje su se pitanja odnosila nisu bili prisutni na sjednici.

Nakon poslaničkih pitanja utvrđen je dnevni reda današnje sjednice na kojem je Prijedlog zakona o dopunama Zakona o odbrani BiH, čiji je predlagač Dom naroda državnog parlamenta, sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku.

Dom naroda je krajem januara, na prijedlog delegatkinje Marine Pendeš, usvojio predloženi zakon.

Delegati bi trebali razmatrati i principe Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Komisija za saobraćaj i komunikacije Predstavničkog doma nije podržala principe prijedloga tog zakona.

Vijeće ministara BiH usvojilo je predloženi zakon, na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa, radi prilagođavanja potrebama prakse i otklanjanja nedostataka uočenih u njegovoj dosadašnjoj primjeni.

Poslanici će razmatrati i principe Prijedloga zakona o Vrhovnom sudu BiH, koji je predložio poslanik Denis Zvizdić.

Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma nije utvrdila usaglašenost sa Ustavom BiH i pravnim sistemom BiH, niti je podržala principe prijedloga tog zakona.

Predloženim zakonom se uređuje organizacija, nadležnost, javnost rada, finansiranje i sva druga pitanja u vezi sa osnivanjem i funkcionisanjem Vrhovnog suda BiH kao najvišeg kasacionog suda u BiH, koji osigurava dosljedno tumačenje prava na teritoriji cijele BiH.

Zvizdić je ranije, obrazlažući predloženi zakon, kazao kako je riječ o jednom od prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije koji zahtijeva da BiH, "garantuje institucionalnu pravnu sigurnost svim građanima na teritoriji cijele države na način da se uspostavi pravosudno tijelo kojem bi bilo povjereno da osigura dosljedno tumačenje prava u cijeloj BiH".

Pred poslanicima će se naći i nekoliko izvještaja, informacija, kao i poslaničkih inicijativa.