januar 2024.

Počinje isplata januarskih naknada po osnovu zaštite porodice s djecom u Kantonu Sarajevo

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo saopćilo je da će danas početi isplata naknada, po osnovu zaštite porodice s djecom, za januar 2024. godine. Korisnici mogu preuzeti te naknade u bankama, u kojima imaju otvorene tekuće račune.

Za tu namjenu Ministarstvo je izdvojilo 6.401.718,40 KM.

"Taj novac izdvojen je za 14.114 korisnika prava na dječji dodatak, naknadu umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu, dodatnu pomoć na ime brige i njege djeteta ženi-majci u radnom odnosu, novčanu pomoć nakon porođaja žene-majke koja nije u radnom odnosu, novčanu pomoć nezaposlenoj porodilji (FBiH), dodatnu pomoć na ime brige i njege djeteta nezaposlenoj porodilji (KS), jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta, te dodatnu pomoć na ime prehrane djeteta do šest mjeseci", saopćila je Služba za protokol i press KS.