ZZOR FBiH

Pokrenuta inicijativa: Ukidanje PDV-a na lijekove i medicinska sredstva bilo bi važno i za građane i za fondove

Iz Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosioguranja FBiH (ZZOR FBiH) saopćeno je da je Vijeće ministara BiH razmotrilo inicijativu za ukidanje ili povrat PDV-a na lijekove i medicinska sredstva te će je uputiti Upravnom odboru (UO) Uprave za neizravno oporezivanje (UNO) da razmotri provedivost i o poduzetom informira Vijeće ministara.

Kako ističu, zajednička inicijativa Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, Fonda zdravstvenog osiguranja RS i Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH usmjerena je na ukidanje/smanjenje PDV-a na lijekove i medicinska sredstva odnosno na namjensko usmjeravanje sredstava od indirektnih poreza po osnovi naplaćenog PDV-a na lijekove i medicinska sredstva na račune fondova zdravstvenih osiguranja u cilju finansiranja zdravstvene zaštite osiguranih osoba.

"Povodom navedene inicijative predsjedateljica Vijeća ministara BiH susrela se sa direktoricom Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine Vlatkom Martinović, koja je zahvalila za podršku predsjedateljice Krišto i Vijeća ministara BiH inicijativi za ukidanje ili povrat PDV-a na lijekove i medicinska sredstva", navodi se.

Direktorica Martinović je kazala da je prihvaćanje te inicijative iznimno važno za dugoročnu održivost zdravstvenog sistema i unapređenja kvalitete zdravstvene zaštite građana.

"Ukidanje/povrat PDV na lijekove i medicinska sredstva značajno bi financijski rasteretilo fondove zdravstvenih osiguranja, ali i građane Bosne i Hercegovine, što vjerujemo da je svima u interesu", ističe se.

Krišto je istakla je spremnosti podrške u daljnjim procesima realizacije inicijative i ostalih aktivnosti koji pridonose unapređenju zdravstvenog sustava i unapređenju zdravstvene zaštite građana BiH, u cilju približavanja zdravstvenim sustavima Evropske unije koji su centralni dio visokog nivoa socijalne skrbi u Evropi koji pridonose društvenoj koheziji i društvenoj pravdi, kao i održivom razvoju.

"Inicijativa je upućena i entitetskim vladama te Odjelu za zdravstvo i ostale usluge Vlade Brčko distrikta BiH te nadležnim ministarstvima u Federaciji BiH i Republici Srpskoj", saopćeno je iz Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH.