Vijesti

Poništeno akademsko zvanje Sebije Izetbegović!

Senat UNSA, Rifat Škrijelj,

Senat Univerziteta u Sarajevu ponišito je zvanje Sebije Izetbegović za magistra nauke.

Senat je usvojio analizu Komisije, a to je saopćio je to Rifat Škrijelj, rektor UNSA.

On je kazao da je usvojena analiza Komisije koja je prikupila dokumentaciju o školovanju Sebije Izetbegović s posebnim osvrtom na njen postdiplomski na Medicinskom fakultetu.

Škrijelj je kazao da se poništava njen upis u matične knjige pod brojem 437 jer nema dokaza da je ispunila sve ispitne obaveze.

"Odluka je donesena velikom većinom. od 41 prisutnih, 30 je bilo 'za', 5 protiv i šest suzdržanih".

Istakao je da Sebija Izetbegović nema pravo žalbe ali može se obratiti Općinskom sudu u Sarajevu.

On je komentirao i prijetnju Sebije Izetbegović da će podnijeti krivične prijave.

"Ona prijeti od petka, kada je mahala indeksima, ja bih volio da je pokazala da je položila ispite iz magistarskog".

Dalje je naveo da bi ona sad mogla ostati bez posla profesora na Medicinskom fakultetu.

"Kompletna analiza će biti upućena našem osnoviču, dakle Ministarstvu i preko njih Skupštini KS. Ovo je teško pitanje za Univerzitet, ali ta težina nas obavezuje da čuvamo svoj dignitet. Nekada su odluke teške, ali se moraju donijeti", naveo je Škrijelj.

Kaže da se više od 22.000 diploma provjerilo.

"Ovo je jedino postdiplomsko zvanje za koje nismo mogli utvrditi da su ispiti na postdiplomskom uredno položeni u Sarajevu i Zagrebu. Morao je biti ovakav epilog", istakao je Škrijelj.

"Sporno je što nije dostavljena diploma magistra i ona ne postoji. Danas je izjavila prodekansa Medicine da Sebije Izetbegović nije nikad ni imala diplomu i da je nikad nije ni podigla. Diploma je sporna jer ne postoji. Da bi se prijavila na konkurs za profesora morala je priložiti tu diplomu. Morala je dostaviti uvjerenje o položenim ispitima. Iz Zagreba su nam rekli da ne mogu potvrditi vjerodostojnost indeksa, a nema ni u Sarajevu dokumentacije", naveo je Škrijelj.

Istakao je da je od devet članova Komisije osam bilo 'za'.

"Jedan nije potpisao i on je tako i glasao. Rekao je da iz moralnih razloga ne može tako glasati. I Senat nije bio jednoglasan, ali odluka je validna ako postoji nadpolovična većina".

Kako je Sebija mogla biti profesorica?

"Na ta pitanja bi trebali odgovoriti svi dekani Medicinskog fakulteta, pa i i svi rektori u čijim mandatima je dobila zvanja. Zadnje zvanje je dobila 2014. godine. Tada su stručne službe propustile provjeriti dokumentaciju. UNSA je možda bio obmanut. Nemati diplomu magistra, a ostvarivati prava. To nije baš jednostavno i nije baš pošlo za rukom svakom. Pa vi nađite odgovor", istakao je Škrijelj.

A studenti?

"Studenti ne mogu biti odgovorni. Ne može ništa vaše biti upitno, to je pravna sigurnost. U konačnici, ona je kao ljekar, kao specijalista, možda je to i dobro radila, ne bih ulazio u to. Ovdje je slučaj akademskog napredovanja, bez dokaza da su ispiti položeni", kaže rektor.

"Ovo će se od danas rašćišćavati. Sudeći prema prijetnjama meni lično i naručenim tekstovima, mislim da će biti otpora, a možda više udara na mene. Krivična prijava protiv mene je već u provjeri. Danas mi se prijeti novom. Tužilaštvo je institucija i ja se ne ljutim što su oni tako brzo sve stavili u pogon da to provjere. Meni to treba. Tako se jača integritet čovjeka. Ja da sam bio na mjestu Izetbegović, ne daj Bože, ja ne bi pokazivao indeks. Njima pokazujete da ste studirali. A diplomom da je nešto završila. Niko nije sporio da je ona studirala, nego je li to završila", naveo je Škrijelj.