novi cjenovnik

Poskupjela taksa za političke stranke: Morat će više plaćati da bi se prijavile na izbore

Stranke će dodatno morati izdvojiti po 200 KM za kandidovanje u svakoj novoj izbornoj jedinici, za općinsko vijeće, odnosno skupštinu općine, gradsko vijeće ili skupštinu grada

Političke stranke koje namjeravaju učestvovati na predstojećim Lokalnim izborima u BiH morat će izdvojiti duplo više novca za taksu za ovjeru prijave nego na izborima 2020. godine, utvrđeno je na posljednjoj sjednici Centralne izborne komisije BiH.

Tako će visina takse za ovjeru prijave političke stranke umjesto dosadašnjih 1.000 KM, biti 2.000 KM.
Ovo pravilo vrijedi za svaku političku stranku koja se kandiduje u sjedištu stranke za općinsko vijeće, odnosno skupštinu općine, gradsko vijeće ili skupštinu grada. Isti iznos stranke će morati platiti u sjedištu stranke za kandidaturu načelnika odnosno gradonačelnika.

Stranke će dodatno morati izdvojiti po 200 KM za kandidovanje u svakoj novoj izbornoj jedinici, za općinsko vijeće, odnosno skupštinu općine, gradsko vijeće ili skupštinu grada.

Ova taksa do sada je iznosila 100 KM.

Dosadašnja praksa pokazuje da su stranke za ovjeru prijave učešća na izborima plaćale i od 20.000 KM i više, a taj novac se vraća strankama nakon izbora ukoliko ne prekrše pravilnike CIK-a ili Izborni zakon BIH.

Nezavisni kandidati uplaćuju 1.000 KM za kandidaturu za načelnika općine ili gradonačelnika, općinsko vijeće odnosno skupštinu općine, gradsko vijeće ili skupštinu grada i Skupštinu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Ovaj iznos koji uplaćuju nezavisni kandidati na nivou je onog koji je primjenjivan i na izborima 2020. godine.