Naglasili prioritete

Poslodavci na sastanku kod Vlade FBiH: Nastaviti i ubrzati reformske procese

Sastanak predstavnika Vlade Federacije BiH i reprezentativnog Udruženja poslodavaca u FBiH održan je danas u prostorijama Vlade FBiH. U ime Vlade FBiH sastanku su prisustvovali premijer Nermin Nikšić, dopremijer i ministar financija Toni Kraljević, dopremijer i ministar razvoja, poduzetništva i obrta Vojin Mijatović, ministar pravde Vedran Škobić i ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić, saopćilo je Udruženje poslodavaca Federacije BiH.

U delegaciji Udruženja poslodavaca u FBiH bili su predsjednik UPFBiH Adnan Smailbegović, direktor Mario Nenadić i članovi Upravnog odbora UPFBiH Safudin Čengić, Adem Hanić, Ladislav Bevanda i Rasim Memagić.

Predstavnici UPFBiH naglasili su prioritete za tekuću godinu koje je usvojio Upravni odbor Udruženja, a odnose se na fiskalne i parafiskalne reforme i liberalizaciju tržišta rada.

"Potrebno je nastaviti i ubrzati reformske procese kada se radi o fiskalnim i parafiskalnim opterećenjima privrede u FBiH, a posebno na kvalitetan i održiv način riješiti pitanja doprinosa, poreza na dohodak i dobit te s tim u vezi urediti i pitanje minimalne plate i drugih primanja zaposlenih u realnom sektoru u FBiH", složili su se učesnici sastanka.

Predstavnici Vlade FBiH ukazali su na važnost očuvanja ravnoteže unutar sistema, vodeći računa o negativnom trendu u punjenju Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja, ali i održivosti sistema drugih obaveza prema korisnicima u FBiH. Do donošenja seta fiskalnih propisa i fiskalizacije, poslodavci su pozvani da maksimalno, kao prelazno rješenje, iskoriste odluke Vlade FBiH o povećanju primanja radnika kroz isplatu neoporezivih iznosa pomoći odobrene odgovarajućom Uredbom o isplati pomoći od strane poslodavaca i isplati jednokratne pomoći i sa predstavnicima Vlade nastave razgovore.

Tokom sastanka, poslodavci su naglasili važnost reforme i liberalizacije tržišta rada u FBiH, kroz hitno usvajanje Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, Zakona o zapošljavanju stranaca u FBiH i Zakona o radu.

Ovi zakoni su pripremljeni i upućeni u proceduru i očekuje se njihovo skoro razmatranje i usvajanje. Posebno je važno da se ovim propisima razdvoje evidencije nezaposlenih osoba od aktivnih tražitelja posla što stvara veliku konfuziju na tržištu radne snage u FBiH.

Programe i projekte zapošljavanja u FBiH, kao i projekte i fondove za posebne namjene, zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom i druge isključene grupe na tržištu rada, potrebno je stalno ažurirati i prilagođavati trenutnim potrebama, na čemu će nastaviti sa radom predstavnici resornog Ministarstva za rad i socijalnu politiku FBiH sa poslodavcima i drugim zainteresiranim grupama .

"Reforma zdravstvenog osiguranja i zdravstvene zaštite su za poslovno okruženje još jedno od važnih i prioritetnih pitanja", naglasili su poslodavci, a s čime su se složili i članovi Vlade FBiH.

"Nije primjereno trenutno zakonsko rješenje, prema kojem ukupan teret od 42 dana bolovanja u FBiH pada isključivo na teret poslodavaca, kao i da se obaveza liječenja povreda na radu, bez obzira na krivicu i odgovornost poslodavca, prenosi isključivo na poslodavce. Zdravstveno osiguranje i zaštitu, potrebno je preurediti i modernizirati te se podržava nastavak zajedničkog rada predstavnika vlasti i poslodavaca, na skorim reformama u ovoj oblasti, a koje predvodi resorno Ministarstvo zdravstva u Vladi FBiH", saopćeno je iz Udruženja poslodavaca.