borba protiv kriminala

Potpisan protokol o saradnji Tužilaštva BiH i Vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore

U prostorijama Tužilaštva BiH održan je sastanak glavnog tužioca Milanka Kajganića i zvaničnika Tužilaštva BiH sa delegacijom Vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore, u kojoj su bili vrhovni državni tužilac Milorad Marković, zamjenica vrhovnog državnog tužioca Jelena Đaletić i glavni specijalni tužilac Vladimir Novović.

Ovom prilikom potpisan je protokol o saradnji u borbi protiv svih oblika teškog kriminala, koji će omogućiti tužilaštvima dviju zemalja bržu razmjenu informacija, vršenje potrebnih provjera i druge oblike saradnje u borbi protiv organizovanog kriminala i svih oblika teškog kriminala, saopćeno je iz Tužilaštva BiH.

S obzirom na to da Tužilaštvo BiH i Državno tužilaštvo Crne Gore rade na više predmeta u kojima izvršenje krivičnih djela ima oblike prekograničnog i međunarodnog kriminala koji obuhvata osobe sa područja Crne Gore i BiH, protokol će omogućiti bržu i direktnu saradnju u predmetima koji, radi efikasnog procesuiranja, zahtijevaju hitnost u djelovanju i postupanju.

Glavni tužilac Kajganić je kolegama iz Crne Gore, u kratkom obilasku, predstavio i prostorije i tehničke kapacitete Tužilaštva BiH.

Podršku potpisivanju protokola pružio je projekt "EU4FAST". Protokol stupa na snagu danas.