PRVI KVARTAL

Povećana dobit banaka sa sjedištem u FBiH

Banke sa sjedištem u Federaciji BiH su u prvom kvartalu ove godine ostvarile neto dobit od 174,3 milona KM ili 29,2 posto više nego u istom kvartalu prošle godine, kada je dobit bila 134,9 miliona KM.

Dobit na prosječnu aktivu (ROAA) iznosila je 0,65 posto, a dobit na prosječni kapital (ROAE) 5,05 posto.

Prihodi od kamata i slični prihodi po efektivnoj kamatnoj stopi iznosili su na kraju prvog kvartala 247,4 milona KM i čine 73,1 posto prihoda , dok su prihodi od naknada i provizija bili 127,5 milona KM.

Ukupni krediti dostigli su gotovo 18 milijardi KM, depoziti su narasli na 24,2 milijarde KM, a štednja građana iznosila je 11,5 milijardi KM.

Banke ukupno zapošljavaju 6.592 osobe, od čega je 4.201 osoba ili 63,7 posto njih sa visokom stručnom spremom.

Banke koje imaju sjedišta u FBiH imaju 392 poslovne jedinice i 107 drugih organizacionih dijelova, 26.552 POS uređaja i 1.303 bankomata.

Banke iz RS posjeduju 16 poslovnih jedinica, 11 ostalih organizacionih dijelova, 458 POS uređaja i 63 bankomata.

U bankarskom sektoru FBiH posluje 13 banaka, a iz RS poslovne dijelove imaju Banka Poštanska Štedionica, Nova Banka i MF Banka.